คลินิกโรคไต-ศูนย์ไตเทียม

ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตทั้งในแบบระยะสั้นและระยะยาวอย่างครบครันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต โภชนากร เภสัชกร และพยาบาลผู้ผ่านการอบรมเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมทั้งในด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยชะลอการเสื่อมของไตและช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม

การตรวจวินิจฉัย

ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตและผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจร่างกายและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่

การตรวจเลือด

 • การตรวจเลือดเพื่อประเมินอัตราการทำงานของไต
 •     - ตรวจค่าปริมาณยูเรียไนโตรเจนในเลือด (BUN)
      - ตรวจระดับครีเอตินิน (Creatinine) และคำนวณอัตราการกรองของไตโดยประมาณ (Estimated glomerular filtration rate (EGFR) โดยคิดจากระดับ Creatinine (เป็นวิธีที่ได้มาตรฐานในการใช้ตรวจหาโรคไตเรื้อรัง หรือความผิดปกติอื่น ๆ เกี่ยวกับไต)

 • การตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต
 •     - ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพร้อมอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาว (CBC)
      - ตรวจส่วนประกอบของเกลือแร่ในร่างกาย (โซเดียม (Sodium) โพแทสเซียม (Potassium) คลอไรด์ (Chloride) แคลเซียม (Calcium) ฟอสฟอรัส (Phosphorus))
      - ตรวจปริมาณโปรตีนในเลือด (Albumin)
      - ตรวจระดับคลอเลสเตอรอล (Cholesterol)

  การตรวจปัสสาวะ

 • การตรวจปัสสาวะและตะกอนในปัสสาวะ (เพื่อตรวจหาโรคไตเรื้อรัง และบ่งบอกถึงชนิดของโรคไต)
 • การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของอัลบูมิน (Albumin)ต่อครีเอตินิน (Creatinine) ในปัสสาวะ
 • การตรวจวัดสัดส่วนของการรั่วของโปรตีน (Protein) ต่อครีเอตินิน (Creatinine) ในปัสสาวะ
 • การตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะถือเป็นตัวบ่งชี้ปัญหาโรคไตที่สำคัญและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการติดตามปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

 • การตรวจทางรังสีวิทยา

 • การอัลตร้าซาวด์ไต (Renal Ultrasound) เพื่อดูเรื่องของขนาดไต, โครงสร้างของไต, ท่อไต, กระเพาะปัสสาวะ
 • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 •     - เพื่อตรวจสอบการอุดตันในทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในไต
      - เพื่อประเมินขนาดของไต
      - เพื่อตรวจสอบโรคถุงน้ำในไต
      - เพื่อตรวจหาอาการอื่น ๆ อาทิ อาการหลอดเลือดแดงที่ไตตีบตัน


  การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

 • การชะลอการเสื่อมของไต โดยการควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต การสูบบุหรี่ และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมากับปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะโลหิตจาง ระดับเกลือแร่ในเลีอดผิดปกติ
 • การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ใช้วิธีการฟอกเลือดด้วยระบบน้ำที่มีความบริสุทธิ์ เป็นกระบวนการฟอกที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะนอกจากสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดเล็กได้แล้ว ยังสามารถขจัดของเสียโมเลกุลขนาดใหญ่ในร่างกาย ซึ่งการฟอกไตแบบเดิมไม่สามารถทำได้
 • การล้างไตผ่านช่องท้องรักษาโรคไตวายเรื้อรัง หลักการล้างไตวิธีนี้คือการใส่สายเข้าไปในช่องท้องแล้วใส่น้ำยาเข้าในช่องท้องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงปล่อยออก

 • บริการด้านยา

  เภสัชกรจะทำหน้าที่ดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยโรคไต ที่มักจะต้องรับประทานยาหลายขนานพร้อม ๆ กัน โดย

 • ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวยา เช่น วิธีการรับประทาน ฤทธิ์ของยาที่มีต่อร่างกาย ผลข้างเคียงของยา รวมถึงวิธีการบรรเทาอาการข้างเคียงนั้น ๆ
 • เน้นย้ำให้ผู้ป่วยใช้ยาอย่างถูกต้อง
 • วิเคราะห์และค้นหาปัญหาเกี่ยวกับยา เช่น ปฏิกิริยาระหว่างยา การใช้ยาซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็น อาการแพ้ยา ฯลฯ และร่วมมือกับแพทย์ในการบรรเทาผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น
 • ทำการตรวจทานตัวยาสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจากแพทย์มากกว่าหนึ่งคน หรือมีโรคมากกว่าหนึ่งโรค


 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นภธร มหามิตร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรแพทย์โรคไต
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 15:00 สัปดาห์ที่ 1,3,5 สัปดาห์ที่ 2,4 ออกตรวจ 08.00 - 12.00 น.

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สาวิกา กีรติธารากุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคไต
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคไต
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  DIVINE WORD UNIVERSITY

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 09:00 18:00
  อังคาร 09:30 18:30
  พุธ 09:00 18:00
  พฤหัสบดี 10:00 19:00
  ศุกร์ 09:00 18:00


  เวลาทำการ

  จันทร์ เวลา    10.00 - 20.00 น.
  อังคาร - พฤหัสบดี เวลา    10.00 - 17.00 น.
  ศุกร์ เวลา    10.00 - 20.00 น.
  อาทิตย์ที่1 , อาทิตย์ที่3 เวลา    09.00 - 15.00 น.


  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2138,2120


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น