คลินิกจิตเวช

โรคจิตเวช คือ กลุ่มอาการทางจิตใจหรือพฤติกรรมที่ทำให้บุคคลนั้นเกิดความทุกข์ทรมานหรือมีความบกพร่องในกิจวัตรต่าง ๆ โรคจิตเวชแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท โดยถือเอาสาเหตุและอาการเป็นตัวกำหนดโรคนั้น โรคจิตเวชที่พบบ่อย ๆ ได้แก่

 • โรคจิตเภท (Schizophrenia)
 • โรคซึมเศร้า (Depression)
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder)
 • โรคกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder)
 • โรคออทิสซึ่ม (Autistic Disorder)
 • ความผิดปกติที่เกิดจากการใช้สารเสพติด (Substance-related Disorder)
 • สาเหตุทั่วไปของการเกิดโรคจิตเวช

  ปัจจัยที่เร่งให้เกิดอาการ

  1. ความผิดปกติในการหลั่งสารเคมีในสมอง สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญยิ่งของร่างกายมนุษย์ สมองมีระบบประสาทที่ใหญ่โตซับซ้อน ทำหน้าที่รับและสื่อสารข้อมูลชนิดต่าง ๆ รวมทั้งการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย สมองประกอบด้วยสารสื่อประสาทกว่า 100 ชนิด ที่คอยทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาทในส่วนต่างๆ เมื่อมีสารสื่อประสาทมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ก็จะมีผลกระทบต่อเซลล์ประสาทในสมอง ทำให้การสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ถูกรบกวน ซึ่งมีผลทำให้เกิดปัญหาด้านจิตใจ อารมณ์ และร่างกาย
  2. การที่สมองถูกทำลายและการทำงานของสมองเสื่อมถอย การบาดเจ็บที่สมอง เนื้องอกในสมอง และการติดเชื้อในสมองสามารถทำให้เกิดโรคจิตเวชได้ การกลายพันธุ์ของเซลล์สมองในคนชราสามารถทำให้การทำงานของสมองเสื่อมถอย ทำให้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์
  3. ความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมน สตรีบางคนมีอาการซึมเศร้าหลังการคลอดหรือก่อนมีประจำเดือน เนื่องจากในช่วงนี้การหลั่งฮอร์โมนจะผิดปกติ ฮอร์โมนบางประเภทมีผลต่อความสมดุลทางอารมณ์
  4. ความเครียด และความวิตกกังวล มักจะเร่งให้เกิดอาการของโรคจิตเวช คนที่ไม่ยืดหยุ่นหรือเรียกร้องจากตนเองสูง (self-demanading) มักจะทำให้ตนเองต้องมีความกดดันที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ ความกดดันที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในชีวิต เช่น การสูญเสียญาติ การว่างงาน ความแตกร้าวในชีวิตสมรส การเจ็บป่วยเรื้อรัง และการเป็นหนี้ ก็อาจเป็นตัวเร่งได้


  ปัจจัยที่ทำให้อาการป่วยดำเนินต่อไป

  1. ไม่ได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสม โรคจิตเวชรักษาได้ เช่นเดียวกับโรคทางกาย และขอแนะนำให้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มป่วยในระยะแรก ๆ แต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชและญาติมักไม่อยากยอมรับความจริงว่า บุคคลผู้เป็นที่รักเจ็บป่วยเป็นโรคนั้น ๆ บางคนถึงหันไปใช้วิธีทางไสยศาสตร์เพื่อรักษาโรค ซึ่งเป็นผลทำให้ไปรับการรักษาโรคอย่างเหมาะสมล่าช้า บางคนที่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับยาที่ใช้รักษาทางจิตเวช มีความเชื่อผิด ๆ ว่ายาเหล่านั้นเป็นผลเสียต่อร่างกาย และอาจทำให้ติดได้ พวกเขาจึงเลิกใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ก่อน ซึ่งมีผลให้ป่วยซ้ำ
  2. บรรยากาศความตึงเครียด ความขัดแย้งในครอบครัว หรือการแสดงออกทางอารมณ์และการสื่อสารที่ไม่ดี ทุกสิ่งข้างต้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาการป่วยดำเนินต่อไป หรือรุนแรงขึ้นได้


  การวินิจฉัยโรคจิตเวช

         ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีข้อมูลว่าโรคจิตเวชมักเกิดจากความไม่สมดุลของการหลั่งสารสื่อประสาท แต่ยังไม่มีการทดสอบที่สามารถบ่งชี้ว่าสารสื่อประสาทตัวใดมีปัญหาหรือบอกปริมาณของสารสื่อประสาทชนิดนั้น ๆ ให้แน่ชัดได้ จิตแพทย์วินิจฉัยโรคโดยอาศัยการสังเกตอาการของคนไข้ และการบอกเล่าอาการจากคนไข้และญาติเป็นพื้นฐาน
         อย่างไรก็ตามในบางกรณี จะมีการแนะนำการตรวจร่างกายบางชนิด เพื่อที่จะวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น เช่น การตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ การตรวจคลื่นสมองเพื่อแยกโรคลมชัก หรือการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเพื่อแยกโรคบางชนิด ได้แก่ เลือดออกในสมอง เนื้องอก หรือสมองฝ่อ เป็นต้น
         โรคจิตเวช เหมือนโรคอื่นๆที่ต้องรักษา และสามารถรักษาให้หายได้ โรคจิตเวชไม่ใช่โรคติดต่อ แต่หากจัดการกับอารมณ์ในแง่ลบในทางที่ผิด ก็จะทำให้คนไข้และผู้อยู่รอบข้างคนไข้เครียดมากขึ้น ดังนั้น คนไข้จึงควรรักษาจิตใจให้มีสุขภาพดี เรียนรู้ที่จะผ่อนคลายและจัดการกับความเครียด การทำเช่นนี้จะลดโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคจิตเวช


  รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง วรงค์พร เจียรวัฒนาวิทย์

  ความชำนาญเฉพาะทาง :

  จิตเวช

  คุณวุฒิ :

  วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 08:00 15:00 เสาร์ที่ 1 / วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ออกตรวจ 08.00 - 12.00 น.
  อาทิตย์ 08:00 12:00 อาทิตย์ที่ 1 และ 3 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง กันยา พาณิชย์ศิริ

  ความชำนาญเฉพาะทาง :

  จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
  กุมารเวช

  คุณวุฒิ :

  วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


  นัดหมายล่วงหน้า  ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง โทร 0-2117-4999 ต่อ  2200

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พฤหัสบดี 15:00 19:00 สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน


  เวลาทำการ

  วันเสาร์,วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 08.00 - 12.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2138,2120


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download