คลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

โรคในระบบทางเดินอาหาร เป็นโรคที่พบได้บ่อย หากไม่ทำการรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ โรคที่พบได้บ่อย เช่น โรคกรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ท้องเสีย ตับอักเสบ มะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ และมะเร็งตับ

ความเชี่ยวชาญพิเศษของศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลมหาชัย2

1. ตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ โดยวิธีการให้ยานอนหลับ และระงับอาการปวด จึงทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบาย ไม่ทำให้ผู้ป่วยทรมานหรือหรือเจ็บปวดเพราะผู้ป่วยจะหลับไม่รู้สึกตัวระหว่างการตรวจ
2. กล้องที่ใช้ในการตรวจมีความทันสมัย มีขนาดเล็ก จึงลดอาการอึดอัดในการตรวจ โดยกล้องในการตรวจกระเพาะอาหารมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 0.92 เซนติเมตรเท่านั้น (เล็กว่านิ้วก้อย)และกล้องที่ใช้ในการตรวจลำไส้ใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เซนติเมตร (ขนาดเท่านิ้วชี้)
3. กล้องที่ใช้ในการตรวจมีประสิทธิภาพสูง คือ เลนส์ของกล้องมีกำลังขยายสูง, โฟกัสภาพในระยะใกล้เพียง 2 มิลลิเมตร, มีความคมชัดสูงด้วยระบบ Megapixel CMOS image sensor และ FICE images (Flexible spectral Imaging Color Enhancement, เทคนิคการปรับสเปคตรัมของแหล่งกำเนิดแสง เพื่อเลือกใช้คลื่นแสงพิเศษ ช่วยค้นหาพยาธิสภาพ) ทำให้ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในทางเดินอาหารได้อย่างละเอียดชัดเจนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แม้แต่ติ่งเนื้อในลำไส้ขนาดเล็กกว่าเม็ดถั่วเขียม ก็สามารถตรวจพบได้แล้ว
4..มีห้องเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ทำให้ผู้ป่วยสะดวกสบายและเตรียมลำไส้ใหญ่ได้สะอาด โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องรับประทานยาระบายเพื่อล้างลำไส้ใหญ่มาจากที่บ้าน เพราะผู้ป่วยบางรายอึดอัดที่รู้สึกปวดถ่ายอุจจาระในระหว่างการเดินทางมาโรงพยาบาล หรือมีอาการผิดปกติในขณะรับประทานยาระบาย ทำให้รู้สึกยุ่งยากลำบาก ส่งผลให้เตรียมลำไส้ใหญ่ไม่สะอาดเพียงพอ การตรวจไม่ละเอียดชัดเจนเท่าที่ควร
5. การตรวจวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง , โรคกรดไหลย้อน, โรคกระเพาะอาหาร, ท้องเสีย ,ท้องผูก, มะเร็งหลอดอาหาร , มะเร็งกระเพาะอาหาร ,มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น
6. ตรวจวินิจฉัยโรคตับและถุงน้ำดี เช่นตับอักเสบ , ไขมันพอกตับ, ไวรัสตับอักเสบ, มะเร็งตับ, นิ่วในถุงน้ำดี เป็นต้น

อาการ

 • ปวดท้อง
 • การขับถ่ายผิดปกติ เช่น ท้องเสีย, ท้องผูก, ลักษณะของอุจจาระผิดปกติ เช่น ถ่ายเป็นเลือด
 • แสบร้อนยอดอก
 • อาเจียน
 • กลืนลำบาก
 • ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • น้ำหนักลด
 • ซีด

 • กลุ่มโรค

  1. โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบ
 • ภาวะติดเชื้อในทางเดินอาหาร
 • โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal reflux disease : GERD)
 • Barrett’s esophagus (อาการที่เยื่อบุผิวหลอดอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลง)
 • โรค celiac(ลำไส้อักเสบที่เกิดจากการแพ้สารกลูเตน)
 • มีเลือดออกในลำไส้
 • การขับถ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ท้องผูกสลับท้องเสีย
 • ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่
 • โรคแผลในระบบทางเดินอาหาร
 • โรคโครห์น (Crohn’s disease)
 • โรคกระเปาะที่ลำไส้ใหญ่ (Diverticulosis)
 • โรค Ulcerative Colitis
 • 2. โรคของตับและท่อน้ำดี
 • นิ่วในถุงน้ำดี
 • โรคตับเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์
 • ตับอักเสบ
 • ตับแข็ง
 • มะเร็งท่อน้ำดี
 • ภาวะไขมันสะสมในตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์
 • 3. โรคของตับอ่อน



  รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง เดือนเพ็ญ กัญจนวัตตะ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 07:30 14:00
  พุธ 07:30 17:00
  พฤหัสบดี 07:30 17:00
  ศุกร์ 07:30 19:00
  เสาร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ วัชรินทร์ อภิรักษ์ขิต

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 07:30 16:30
  พฤหัสบดี 07:30 16:30
  อาทิตย์ 08:00 17:00


  เวลาทำการ

  เสาร์ - อังคาร เวลา 08.00 - 17.00 น.
  พุธ,ศุกร์ 08.00 - 18.00 น.
  พฤหัสบดี 08.00 - 19.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2300


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น