ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ วัชรินทร์ อภิรักษ์ขิต

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 08:00 17:00
อังคาร 08:00 17:00
พุธ 07:30 16:30
พฤหัสบดี 07:30 16:30
อาทิตย์ 08:00 17:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054