ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง เดือนเพ็ญ กัญจนวัตตะ

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อังคาร 07:30 14:00
พุธ 07:30 17:00
พฤหัสบดี 07:30 17:00
ศุกร์ 07:30 19:00
เสาร์ 08:00 17:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054