คลินิกศัลยกรรมกระดูก ข้อ และการกีฬา (Sports & Orthopedic Clinic)  

บริการให้คำปรึกษาด้านเวชศาสตร์การกีฬา และให้การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น การบาดเจ็บข้อเข่าจากการเล่นกีฬา เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด ข้อไหล่หลุดเรื้อรัง เป็นต้น โดยเริ่มตั้งแต่การรับประทานยา การฉีดยาและการผ่าตัดส่องกล้องEndoscope ที่ทันสมัย บาดแผลเล็ก ฟื้นตัวเร็วหลังผ่าตัด การรักษาทางกายภาพบำบัด พร้อมให้คำปรึกษาผู้ป่วยทางด้านกีฬา การประเมินสมรรถภาพก่อนการออกกำลังกาย การตรวจสมรรถภาพร่างกายตามแต่ละประเภทกีฬา เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย กระดูกและข้อ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถกลับสู่ภาวะปกติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างเป็นส่วนตัวและดีที่สุด

บริการ

• ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูก ข้อ และการกีฬา
    - ข้อไหล่ : ปวดไหล่เรื้อรัง ข้อไหล่ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ไหล่หลุด
    - ข้อเข่า : ข้อเข่าเสื่อม รักษาโดยวิธีViscosupplementation คือการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเทียมเข้าไปแทนที่น้ำเลี้ยงข้อที่เสื่อมสภาพ ทำให้ข้อเข่ากลับสู่สภาพใกล้เคียงปกติได้ หรือโดยวิธีผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
    - ข้อเข่าเคลื่อน
    - ข้อเข่าที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
• การผ่าตัดส่องกล้องEndoscope เพื่อซ่อมสร้างเอ็นไขว้หน้า เอ็นไขว้หลัง การผ่าตัดหมอนรองกระดูกข้อเข่า
• การฝึกความคล่องตัวด้วยระบบทรงตัว : เพื่อให้ระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อทำงานสัมพันธ์กัน ทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล มีการทำงานประสานกันระหว่างตา มือ เท้า และการเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี
• การรักษาอาการบาดเจ็บของเส้นเอ็น การฉีกขาดของกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็น การบิดตัวของข้อต่อ ข้อแพลง ข้อเคลื่อน เอ็นอักเสบ กระดูกหักหรือแตกร้าว
• การทำกายภาพบำบัดหลังการรักษา


รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมกระดูก ข้อ และการกีฬา

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาลตำรวจ
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อาทิตย์ 09:00 12:00


เวลาทำการ

อังคาร เวลา 17.00 - 20.00 น.
เสาร์,อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2140, 2158


แพ็กเกจและโปรโมชั่น