ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมกระดูก ข้อ และการกีฬา

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สาขาเวชศาสตร์การกีฬา
โรงพยาบาลตำรวจ
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อาทิตย์ 09:00 12:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054