คลินิกโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

บริการตรวจ วินิจฉัย การรักษาและการฟื้นฟูโรคระบบทางเดินหายใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดและระบบทางเดินหายใจ พร้อมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการรักษาและความพึงพอใจสูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

อาการผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ

อาการหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก หรือเสมหะมีเลือดปน เป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ

โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจทั่วไป

 • หอบหืด
 • ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
 • มะเร็งปอด มะเร็งจากอวัยวะอื่น ๆ ที่กระจายมาที่ปอด และมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด
 • การติดเชื้อ เช่น วัณโรค ปอดบวม หลอดลมอักเสบ การติดเชื้อราในปอด
 • เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial diseases)
 • ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด และความดันโลหิตสูงในระบบเลือดไหลเวียนในปอด
 • พยาธิใบไม้ปอดและพยาธิอื่น ๆ

 • โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการประกอบอาชีพ

 • ปอดอักเสบจากการทำงานที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองต่าง ๆ เข้าไป (pneumoconiosis)
 •     - การหายใจรับสารแอสเบสตอสหรือเส้นใยหิน (asbestosis)
      - การหายใจรับสารซิลิคอนไดออกไซด์หรือฝุ่นทราย (silicosis)
      - การหายใจรับสารเบริลเลียม (berylliosis)
 • โรคปอดจากโลหะหนัก เช่น อลูมิเนียม หรือสารประกอบของอลูมิเนียม
 • หอบหืดจากการทำงาน
 • ปอดอักเสบภูมิไวเกิน (Hypersensitivity pneumonitis)
 • โรคทางเดินหายใจส่วนบนที่เกิดจากสารภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองในที่ทำงาน

 • การตรวจวินิจฉัย

 • เครื่องมือตรวจวัดสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)
 • เอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด (CT Chest)
 • การส่องกล้องตรวจหลอดลมและตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยโรค (Bronchoscopy)


 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง อรพิน เหลืองทำเหมือน

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 07:00 16:00
  พุธ 07:00 16:00
  พฤหัสบดี 07:00 16:00
  ศุกร์ 07:00 16:00
  เสาร์ 08:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  พ.ต.นพ. ฉัตรชัย เลาห์ภากรณ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ
  วุฒิบัตรเวชบำบัดวิกฤต
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าฯ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 10:00 15:00


  เวลาทำการ

  อาทิตย์ - ศุกร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
  เสาร์ เวลา 08.00 - 12.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2138,2120


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น