คลินิกโรคผู้สูงอายุ

       ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สภาพร่างกายมักเจ็บป่วยบ่อยขึ้นและมีการเสื่อมลงตามอายุขัย สภาพจิตใจอาจมีการปรวนแปรได้ง่าย และมีความวิตกกังวล ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเท่าเดิมนั่นเอง
       ในผู้สูงอายุมักจะพบว่ามีความเสื่อมทางด้านระบบทางเดินอาหาร เนื่องมาจากปริมาณฟันที่มีน้อยลง ทำให้เคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียด ต่อมน้ำลายขับน้ำลายออกมาได้น้อย ไม่พอเพียงที่จะช่วยคลุกเคล้าอาหาร ประสาทกล้ามเนื้อที่ควบคุมการกลืนก็จะทำงานน้อยลง ทำให้กลืนอาหารได้ลำบาก นอกจากนี้ปริมาณน้ำย่อยต่าง ๆ ก็ลดลง ทำให้อาหารย่อยได้ไม่ดี มีอาการท้องอืด นอกจากนี้ระบบขับถ่ายอุจจาระมักจะไม่เป็นไปตามปกติ เกิดท้องผูกได้ง่าย เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวน้อยลง และไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
       การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ของผู้สูงอายุ การเกษียณอายุจากการทำงาน อาจทำให้รู้สึกว่าตัวเองถูกลดคุณค่าลง ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวเริ่มมีน้อยลง ซึ่งอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยว และเศร้าซึม โรคที่มักพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ มีทั้งโรคที่เกิดขึ้นทางร่างกาย และจากปัญหาทางจิตใจ โรคอ้วน เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ มักนำมาซึ่งโรคอื่น ๆ หรืออาจเกิดขึ้นพร้อมกับโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค ได้แก่

 • โรคเบาหวาน
 • โรคหัวใจขาดเลือด
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไขมันในเลือดสูง
 • โรคข้อเสื่อม
 • โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด ท้องผูก
 • โรคทางประสาทตา เช่น โรคต้อหิน ต้อกระจก
 • โรคสมองเสื่อม โรคอัลไซเมอร์
 • อาการวิตกกังวล นอนไม่หลับ
 • จะเห็นได้ว่าสุขภาพของผู้สูงอายุละเอียดอ่อน และบอบบางใกล้เคียงกับทารกแรกคลอด แพทย์ทางด้านผู้สูงอายุจะต้องมีความ เชี่ยวชาญและความเข้าใจในผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก โดยเน้นการตรวจรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ และที่สำคัญการแนะนำการดูแลผู้สูงอายุให้กับครอบครัวและญาติ ถ้าครอบครัวและญาติให้ความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับแพทย์ จะทำให้ประสิทธิภาพการรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น

  รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  ผศ.พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมผู้สูงอายุ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  Master of Science(Geriatric Medicine) University of Glasgow, United Kingdom

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 18:00 20:00 สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
  พฤหัสบดี 18:00 20:00 สัปดาห์ที่ 2และ 4 ของเดือน
  เสาร์ 08:00 12:00 สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน


  เวลาทำการ

  จันทร์ และพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.00 น.
  เสาร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน เวลา 08.00 - 12.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2138 , 2120


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น