คลินิกโรคมะเร็ง (Cancer Clinic)

ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งในทุกระบบให้กับลูกค้าที่มีความกังวลหรือมีอัตราความเสี่ยงสูง
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งในทุกระบบให้กับลูกค้าที่มีความกังวลหรือมีอัตราความเสี่ยงสูง
 • การตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital mammogram)
 • การตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี Thin prep
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่, การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารทั้งระบบ
 • การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-Scan)
 • การบริการรักษา

 • การผ่าตัดเฉพาะทางด้านมะเร็ง โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการทำผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งไทรอยด์, มะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งตับ เป็นต้น
 • การผ่าตัดมะเร็งเต้านม ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยแพทย์เต้านมที่มีความชำนาญในการผ่าตัดเต้านม โดยใช้วิทยาการใหม่ ๆ ผ่าตัดมะเร็งเต้านมโดยเก็บเต้านมไว้ได้
 • การให้ยาเคมีบำบัด ภายใต้การควบคุมดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดโดยตรง พร้อมทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
 • รังสีรักษา ทีมแพทย์และทีมพยาบาลพร้อมดูแลผู้ป่วยที่ได้รับรังสี มีการประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปฉายรังสี โดยบริการอำนวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มการรักษา จนจบการรักษา
 • การดูแลความเจ็บปวด มีทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในด้านการควบคุมความเจ็บปวดครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเรื้อรังและเฉียบพลัน
 • ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ ให้การดูแลแบบองค์รวมทั้งด้านสังคม อารมณ์ และจิตใจ ให้คำปรึกษาได้ทั้งผู้ป่วยและญาติ ก่อนเข้ารับการรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง พูดคุย ให้กำลังใจ รวมทั้งการเยี่ยมบ้านหรือโทรเยี่ยมอาการผู้ป่วย

 • เวลาทำการ

  จันทร์ เวลา 17.00 - 20.00 น.
  พฤหัสบดี เวลา 17.00 - 20.00 น.
  เสาร์ เวลา 12.00 – 17.00 น.
  อาทิตย์ เวลา 08.00 - 14.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2138,2120


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น