คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ  

บริการให้คำปรึกษาและตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะทั้งชายและหญิง และปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง ด้วยการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ ทันท่วงที เน้นวิธีการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุด

โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก

อาการต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ มะเร็งต่อมลูกหมาก ความผิดปกติเหล่านี้สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วย และอาจคุกคามถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะมีวิธีบำบัดรักษาที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของอาการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินปัสสาวะจะเลือกวิธีที่เหมาะสม ตั้งแต่การบรรเทาอาการด้วยยา หรือการผ่าตัดแบบส่องกล้อง เพื่อให้ได้ประสิทธิผลกับผู้ป่วย


นิ่ว

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะมีทางเลือกที่หลากหลายในการรักษาโรคนิ่ว ปัจจุบันเราสามารถวิเคราะห์และกำจัดก้อนนิ่วได้ง่ายขึ้น โดยมีให้เลือกทั้งการรักษาด้วยยา การใช้คลื่นสั่นสะเทือนเพื่อสลายก้อนนิ่ว การผ่าตัดเล็กโดยใช้วิธีสอดกล้อง รวมถึงการใช้เข็มฉีดยาเจาะผ่านช่องท้องเพื่อดูดนิ่วออกมา ซึ่งวิธีเหล่านี้แทบจะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย


การติดเชื้อ

การติดเชื้อของท่อปัสสาวะหรืออวัยวะเพศสามารถสร้างความเจ็บปวดและผลกระทบข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ เกษมศักดิ์ จึงจรูญ

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
พฤหัสบดี 12:00 14:00

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ วสันต์ เศรษฐวงศ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
เสาร์ 14:00 16:00

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ จิระชัย ธิมาชัย

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
จันทร์ 16:00 19:00

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ วราทร ลำใย

สาขาเชี่ยวชาญ :

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อังคาร 17:00 20:00


เวลาทำการ

พฤหัสบดี เวลา 12.00 - 14.00 น.
เสาร์ 14.30 - 16.00 น.

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054 ต่อ 2140, 2158


แพ็กเกจและโปรโมชั่น