คลินิกศัลยกรรมทั่วไป  

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการศัลยกรรมโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • วิสัญญีวิทยา
 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมทรวงอก
 • ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
 • ศัลยกรรมสำหรับเด็ก
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมระบบลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์

 • คลินิกศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
 • ห้องผ่าตัดที่ทันสมัย 5 ห้อง
 • การผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็ก
 • การผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Laparoscopic Surgery)
 • ห้องสังเกตอาการหลังผ่าตัด
 • ห้องดูแลผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
 • ห้องดูแลผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (IMU)


 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ปรีดี โฆสิตะมงคล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมทั่วไป

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ วสันต์ เอนกสมบูรณ์ผล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมทั่วไป

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 09:00 17:00
  อังคาร 09:00 17:00
  พุธ 09:00 17:00
  พฤหัสบดี 09:00 17:00
  ศุกร์ 09:00 12:00
  เสาร์ 09:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ครรชิต เต็มกิจถาวร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมทั่วไป

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00
  เสาร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ จักรกฤษ อุ้ยนิรันดรกุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมทั่วไป - ผ่าตัดโรคอ้วน

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ จตุชัย เมธาบดี

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมทั่วไป

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ มนต์ชัย กิจฉลอง

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมทั่วไป

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  ศุกร์ 18:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ โกสินธ์ นิ่มปุญญกำพงษ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมทั่วไป

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 08:00 20:00 สัปดาห์ที่ 1 ,3 ,5 ของเดือน

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ รุ่งกิจ ชัยธีรกิจ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมทั่วไป

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 09:00 17:00
  พุธ 09:00 18:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 18:00


  เวลาทำการ

  จันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-00.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054 , 0-2117-4999 ต่อ 2140, 2158


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น