คลินิกกายภาพบำบัด (Physical Therapy & Rehabilitation Clinic)

ให้บริการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ ได้แก่ โรคทางระบบกระดูกและข้อ โรคทางระบบประสาท โรคทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด การส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย สถานที่กว้างขวางสะดวกสบายโรคระบบประสาท

เป็นการรักษาผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน อัมพาตทั้งตัว โรคพาร์กินสัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังกล้ามเนื้อผู้ป่วยให้แข็งแรงขึ้นจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้


โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดคอ เข่า หลังหัวไหล่ ข้อเสื่อม ข้อต่อติดแข็งหลังได้อุบัติเหตุ เอ็นอักเสบปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อช้ำ ภาวะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก


โรคระบบทรวงอกและหัวใจ

การช่วยขับเสมหะออกจากปอด สอนผู้ป่วยให้รู้จักวิธีหายใจให้ถูกต้อง การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหายใจ


ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ

ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยที่ถูกไฟลวก โรคมะเร็ง โรคชรา ผู้ป่วยที่นอนรักษาบนเตียงนานๆ และจำเป็นต้องมีการจัดท่าทางร่างกายบนเตียง ฝึกการเคลื่อนไหวข้อต่อของแขนขา เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมา


การใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆ

เช่น ตัวพยุงเข่า ตัวพยุงหลัง ตัวพยุงข้อเท้า


เครื่องมือ อุปกรณ์ การรักษาทางกายภาพบำบัด

 • ความร้อนตื้น (Hot Pack, Parafin wax)
 • ความร้อนลึก (Shotwave diathermy)
 • ความเย็นรักษา (Cold therapy)
 • การใช้คลื่นเสียงในการรักษา (Ultrasound therapy)
 • การรักษาด้วยไฟฟ้าความถี่ต่ำ ES, TENS
 • การดึงหลัง/คอ (Traction)
 • การออกกำลังกายเพื่อการรักษา บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับเพศ วัย อายุ และพื้นฐานร่างกาย การวิเคราะห์ความเหมาะสมของท่าทาง สถานที่ และวิธีการทำงาน
 • การสอนการหายใจ การจัดท่าระบายเสมหะ การเคาะปอด และการสั่นปอด
 • การฝึกไอ
 • การดัด/การเคลื่อนขยับข้อต่อ (Mobilization)
 • การใส่อุปกรณ์พยุงร่างกายต่างๆ

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  กภ. ปิยะมาศ โพทะจันทร์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กายภาพ

  คุณสมบัติ :

  นักกายภาพบำบัด
  ทบ.กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล  เลขที่ ก.1245

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 19:00
  อังคาร 08:00 19:00
  พุธ 08:00 19:00
  พฤหัสบดี 08:00 19:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  กภ. ภิญญพัชญ์ ไชยรา

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กายภาพ

  คุณสมบัติ :

  นักกายภาพบำบัด
  ทบ.กายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ ก.3527

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 19:00
  อังคาร 08:00 19:00
  พุธ 08:00 19:00
  พฤหัสบดี 08:00 19:00
  ศุกร์ 08:00 19:00
  เสาร์ 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ คมเสก พรหโมปกรณ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กายภาพ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เกียรตินิยมแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 15:30
  อังคาร 08:00 19:00
  พุธ 08:00 15:30
  พฤหัสบดี 08:00 19:00
  อาทิตย์ 09:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง จันทนี ทวีโชติภัทร์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กายภาพ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู   ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  กบ. พัทธ์ธีรา หิรัญสิรภัทร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กายภาพ

  คุณสมบัติ :

  นักกิจกรรมบำบัด
  วิทยาศาตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ก.บ.1218

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 08:00 11:30
  ศุกร์ 08:00 11:30

  ชื่อแพทย์ :

  กภ. พีรณัฐ ทวีปฐมวัฒน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  กายภาพ

  คุณสมบัติ :

  นักกายภาพบำบัด
  ทบ.กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ ก.11919

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00


  เวลาทำการ

  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
  เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2320, 2321


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น