คลินิกโรคเลือด

ตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ได้แก่ ความผิดปกติของสารหรือความผิดปกติของปัจจัยต่อการแข็งตัวของเลือด โรคมะเร็งชนิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือด และโรคซีดจากสาเหตุต่างๆ

กลุ่มโรคเลือด

1. กลุ่มโรคเลือดที่เป็นมะเร็ง (Hematologic Malignancy)

 • มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือลิวคีเมีย (Leukemia)
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)
 • มะเร็งไขกระดูก (Marrow Cancer)


 • 2. กลุ่มโรคเลือดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Blood Disorder)
 • โลหิตจาง (Anemia)
 • ธาลัสซีเมีย (Thalassemia)
 • โรคไขกระดูกไม่ทำงาน (Aplastic Anemia)


 • 3. โรคอื่นๆ ที่มีอาการทางเลือด
 • โลหิตจากจากสาเหตุอื่นๆ เช่น ภาวะไตวาย
 • เกล็ดเลือดต่ำ
 • เลือดออกผิดปกติ


 • 4. โรคที่มีการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ
 • Hemophilia
 • Factor VII deficiency

 • อาการของเลือด

 • ภาวะโลหิตจาง
 • เวียนศีรษะ หน้ามืด
 • เป็นลมง่าย
 • ปวดศีรษะ ในเด็กจะมีอาการหงุดหงิด ไม่รับประทานอาหาร
 • ปัสสาวะมีสีโคล่า แสดงถึงการแตกของเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด
 • มีอาการเลือดออกตามที่ต่าง ๆ หรือมีจุดเลือดออกตามตัว มีจ้ำเลือดหรือห้อเลือดตามผิวหนังง่าย ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ถูกกระแทก
 • อาการอัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีภาวะหลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือด หรืออาจมีเลือดออกในสมอง (โรคหลอดเลือดสมอง)
 • คลำได้ก้อนในท้อง หรือมีต่อมน้ำเหลืองโต
 • มีไข้ไม่ทราบสาเหตุ และหรือร่วมกับปวดกระดูก

 • การตรวจวินิจฉัย

 • การสอบถามประวัติอาการ ตรวจร่างกาย
 • เจาะเลือดตรวจว่าส่วนประกอบของเลือดส่วนใดผิดปกติ เช่น การตรวจเบื้องต้นด้วยการตรวจ CBC
 • จากประวัติอาการ การตรวจร่างกาย และการตรวจ CBC จะเป็นแนวทางให้แพทย์ตรวจเพิ่มเติมในสิ่งที่จำเป็นในการวินิจฉัย
 • ตรวจสเมียร์ (Smear) เลือด คือ ใช้เลือดหยดใส่แผ่นสไลด์ (Slide/ แผ่นแก้วบางๆ) เกลี่ยให้เลือดบาง แล้วย้อมสีพิเศษ ส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งจะเห็นทั้งเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด เพื่อช่วยวินิจฉัยเพิ่มเติม

 • จะค้นพบโรคแต่เนิ่นๆได้อย่างไร

  การตรวจสุขภาพประจำปียังเป็นทางเลือกที่แนะนำ โดยตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แม้จะไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ เพราะการไปพบแพทย์เมื่อมีอาการอาจมีความรุนแรงมากกว่าค้นพบความผิดปกติแต่เนิ่นๆ

  รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคเลือด
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด
  เกียรตินิยมอันดับ1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 12:00


  เวลาทำการ

  เสาร์,อาทิตย์ เวลา 09.00 - 11.00 น.
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054 , 0-2117-4999 ต่อ 2138,2120


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น