คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

เราให้การดูแลหัวใจ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญของคุณด้วยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ และนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุด

อาการที่พบมากในผู้ป่วยโรคหัวใจ

 • เจ็บหน้าอก
 • หอบ เหนื่อยง่ายผิดปกติ
 • ใจสั่น
 • ขาบวม
 • เป็นลม วูบ

 • การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography/EKG)
 • การตรวจดูโครงสร้างของหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram/ECHO)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test/EST)


 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ สุทัศน์ มงคลศุภวาร

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
  อายุรกรรม

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี
  เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  ศุกร์ 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ขจร ขาวไพศาล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ เหมือนเพชร เหมือนแก้ว

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด อนุสาขามัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  ประกาศนียบัตร หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 09:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ศิริยา เจริญชาศรี

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด อนุสาขามัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อนุสาขามัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 07:00 16:00
  พุธ 07:00 16:00
  พฤหัสบดี 07:00 16:00
  ศุกร์ 07:00 16:00
  เสาร์ 08:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ณัฎฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ  โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า
  อายุรศาสตร์โรคหัวใจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 08:00 12:00 สัปดาห์ที่ 2 และ 4

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ชนกพร เปี่ยมพริ้ง

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  อายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ
  เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 09:00 14:00 เสาร์ที่ 2 ของเดือน


  เวลาทำการ

  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
  อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054,0-2117-4999 ต่อ 2311


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น