คลินิกตา (Eyes Clinic)

บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา บริการรักษาโรคและวินิจฉัยความผิดปกติของดวงตา แบบครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่

 • ม่านตาอักเสบ
 • ต้อเนื้อ
 • ต้อหิน
 • ต้อกระจก
 • จอประสาทตา
 • ความดันในลูกตาสูง

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นวพร เตชะมณีสถิตย์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 09:00 16:00
  พุธ 09:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง จุฑาทิพย์ หิริโอตัปปะ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  Pediatric Ophthalmology and Strabismus
  General Ophthalmology Waikato hospital,New Zealand
  วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อังคาร 10:00 13:00

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ปิติพงศ์ สุรเมธากุล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา

  ประกาศนียบัตรจักษุวิทยา สาขาต้อหิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
  ประกาศนียบัตรการทำวิจัยโรคต้อหิน มหาวิทยาลัยโตเกียว 
  ประกาศนียบัตร จักษุวิทยาสาขาต้อหิน มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พุธ 18:00 18:30

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประกาศนียบัตรสาขาจอประสาทและน้ำวุ้นตา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 10:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง อภิฤดี ชูปรีชา

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พุธ 16:00 20:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ลักษมี เหรียญกิตติวัฒน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง วิไลพันธ์ ทวีรัตนศิลป์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตร จักษุวิทยาและอนุสาขาโรคกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 12:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สุณิสา สินธุวงศ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  Certificate of Completion Medical Scientist Felowship Program in Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery,Somsung Medical Center,Seoul,Korea
  วุุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลรามารธิบดี
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง นัทธมน สุวรรณนิพนธ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรจักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ชนมพร ณรงคนานุกูล

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 09:00 16:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง พรปวีณ์ จินดารักษ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ตา

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 16:00 19:00 สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน


  เวลาทำการ

  จันทร์, พุธ, ศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 น.
  อังคาร เวลา 10.00 - 19.00 น.
  พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 19.00 น.
  เสาร์,อาทิตย์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2240, 2241


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น