คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง  

       แม้การทำศัลยกรรมจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ การทำศัลยกรรมตกแต่งโดยการใช้สารสังเคราะห์ทางการแพทย์ ก็ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่เข้ามาช่วยรักษารูปร่างและการทำงานของอวัยวะ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมีความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามทั้งในสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี อาทิ

 • การผ่าตัดเพิ่มขนาดทรวงอก
 • การผ่าตัดปรับระดับทรวงอก
 • การผ่าตัดลดขนาดทรวงอกสำหรับสุขภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
 • การผ่าตัดใบหู
 • การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา, ทำตา 2 ชั้น
 • การผ่าตัดดึงหน้าและคอ
 • การผ่าตัดดึงหน้าบริเวณหน้าผาก
 • การผ่าตัดดูดไขมัน
 • การผ่าตัดตกแต่งเสริมจมูก
 • การผ่าตัดลดขนาดหน้าท้อง

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ อภิชัย อังสพัทธ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 15:00 17:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง ภาวิดา พิทยาพฤกษ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ความงามเลเซอร์และศัลยกรรมตกแต่ง

  คุณสมบัติ :

  Fellowship of Dermatology, Nagoya City University Hospital, Nagoya, Japan
  ตจวิทยา (ความงาม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  อาทิตย์ 09:00 12:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง สรวงรัตน์ ศรีวิชชุพงษ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ความงามเลเซอร์และศัลยกรรมตกแต่ง

  คุณสมบัติ :

  Diploma in Dermatology and Dermatosurgery,สถาบันโรคผิวหนัง
  Master of Science in Dermatology Skills and Treatment, University of Hertfordshire
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ตารางการออกตรวจแพทย์

   

  ไม่มีตารางออกตรวจ


  ชื่อแพทย์ :

  แพทยฺหญิง วรรณวรางค์ นาคพนม

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ความงามเลเซอร์และศัลยกรรมตกแต่ง

  คุณสมบัติ :

  Fellowship in Dermatologic Laser Surgery And Phototheraphy, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University.
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ สาขา ตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 13:00 19:00
  อังคาร 13:00 19:00

  ชื่อแพทย์ :

  แพทย์หญิง วริศรา ตันยิ่งยง

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ความงามเลเซอร์และศัลยกรรมตกแต่ง

  คุณสมบัติ :

  Certified by MIT "AI in Health Care"
  ปริญญามหาบัณฑิต สาขา ตจวิทยา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  พุธ 13:00 19:00
  พฤหัสบดี 13:00 19:00
  ศุกร์ 13:00 19:00
  เสาร์ 13:00 19:00


  เวลาทำการ

  วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

  วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2117-4999, 0-2431-0054 ต่อ 2140, 2158


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น