ศูนย์ตรวจสุขภาพ(Check-up Center)

ตรวจสุขภาพทุกรายการแบบครบวงจรในพื้นที่แห่งเดียว ภายใต้บรรยากาศสวยงาม ทันสมัย และสะดวกสบาย โรงพยาบาลจะแนะนำออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับสุขภาพและการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล

 • ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบผลตรวจสุขภาพต่อเนื่อง 3 ปี
 • ประเมินแนวโน้มสุขภาพในอนาคต
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพลูกค้าผู้มีอุปการคุณของบริษัทประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work permit
 • บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 • ตรวจสุขภาพเพื่อคนทำงาน
 • ตรวจสุขภาพพร้อมวิเคราะห์ด้านอาชีวอนามัย
 • แนะนำวัคซีนเพื่อป้องกันโรค ที่เหมาะกับผู้ใช้บริการแต่ละคน
 • การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • การประเมินจากประวัติผู้ป่วย
 • การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
 • การตรวจทางรังสีวิทยา
 •     - การตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound)
      - การตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)
      - การตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)

 • การตรวจระบบทางเดินอาหาร (ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ)
 •     - การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
      - การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
      - การส่องกล้องกระเพาะอาหาร

 • การประเมินภาวะหัวใจ (ศูนย์หัวใจ)
 •     - การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง
      - การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
      - การตรวจสมรรถนะการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย
      - การตรวจคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ

 • การตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (ศูนย์ทันตกรรม)
 • การตรวจตา โดยจักษุแพทย์
 • การตรวจสมรรถภาพของปอด (ศูนย์ภูมิแพ้)
 • การตรวจการได้ยิน (ศูนย์หู คอ จมูก)
 •     - การตรวจวัดระดับการได้ยินในเด็ก (OAE)
      - การตรวจวัดระดับการได้ยิน (Audiogram)
      - การตรวจวัดความดันหูชั้นกลาง (Tympanogram)
      - การส่องกล้องตรวจภายในหู คอ จมูก ด้วยกล้องขนาดจิ๋ว (Endoscopy)

 • การตรวจทางนรีเวช (ศูนย์สูติ – นรีเวช)
 •     - การตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Thin Prep
      - การตรวจคัดกรองภาวะวัยทอง
      - การตรวจการเจริญพันธุ์

 • การฉีดวัคซีน
 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน
 • ห้องเจาะเลือด
 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพและตรวจการมองเห็น
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • ห้องตรวจภายใน
 • ห้องฉายภาพรังสีและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
 • การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการเจาะเลือด

  1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจสุขภาพ
  2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มคาเฟอีนในวันก่อนตรวจ
  3. กรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ให้งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด
  4. กรณีตรวจระดับไขมันในเลือด ให้งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด
  5. สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  6. เมื่อเจาะเลือดแล้ว ควรใช้นิ้วมือกดเบา ๆ ลงบนพลาสเตอร์ที่ปิดไว้ตรงตำแหน่งที่เจาะประมาณ 5 นาที จนกว่าเลือดจะหยุดไหล และไม่ควรนวดคลึงบริเวณที่เจาะเลือด เพราะอาจทำให้เป็นรอยช้ำได้
  7. ผู้ที่มีประวัติเขียวช้ำง่าย หรือเจาะเลือดแล้วเกิดรอยช้ำเสมอ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเลือด หรือโรคที่ทำให้เลือดแข็งตัวได้ไม่ดี เมื่อเจาะเลือดแล้วให้กดนิ่ง ๆ ไว้นานกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าเลือดหยุดแล้วจึงไปทำกิจกรรมอื่น


  คำแนะนำสำหรับการเก็บปัสสาวะ – อุจจาระ

  1. ทำความสะอาดบริเวณภายนอกอวัยวะขับถ่ายด้วยน้ำสะอาดก่อนเก็บปัสสาวะ
  2. การใช้ทิชชูทำความสะอาด อาจทำให้ปนเปื้อนเชื้อโรคจากทิชชู่ได้
  3. เก็บปัสสาวะช่วงกลาง คือ ปล่อยปัสสาวะช่วงต้นทิ้งไปเล็กน้อย แล้วเก็บปัสสาวะช่วงกลาง หลังจากนั้นปัสสาวะทิ้งหมดได้
  4. กรณีที่ต้องเก็บอุจจาระด้วย ควรเก็บปัสสาวะก่อน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  5. ไม่ควรตรวจปัสสาวะขณะที่มีประจำเดือน เนื่องจากจะมีเม็ดเลือดแดงปน ทำให้คลาดเคลื่อนได้


  คำแนะนำก่อนการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษ

  เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

 • ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่าง ๆ ที่เป็นโลหะ
 • ไม่ควรเอกซเรย์หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเอกซเรย์
 • เอกซเรย์เต้านม (Mammogram)

 • ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 • งดทาแป้ง โลชั่น ครีม และโรลออน บริเวณเต้านมและรักแร้ในวันตรวจ
 • งดอาหารไขมันสูงก่อนตรวจ 3 วัน
 • ตรวจภายใน – ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

 • ห้ามสอดยา เหน็บยา หรือสวนล้างภายในช่องคลอด
 • งดเพศสัมพันธ์ 24-48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ไม่ควรตรวจช่วงมีประจำเดือน หรือหากมีการอักเสบที่ปากมดลูกควรรักษาให้หายก่อน
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

 • ก่อนเข้ารับการตรวจ 2 วัน ควรรับประทานอาหารอ่อน และมีกากน้อย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก ไข่ ปลา น้ำเต้าหู้ ควรงดผักและผลไม้
 • รับประทานยาระบายหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนเป็นเวลา 2 วัน
 • การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน

 • ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 6 ชั่วโมง หากกระหายน้ำ ให้จิบน้ำได้เล็กน้อย
 • การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง

 • ควรดื่มน้ำมาก ๆ รอจนปวดปัสสาวะแล้วจึงเข้ารับการตรวจ
 • การตรวจหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST)

 • ควรงด ชา กาแฟ ในวันที่จะมาตรวจ
 • รับประทานได้เล็กน้อย และไม่อิ่มมาก
 • งดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 2 ชม. ก่อนการทดสอบ
 • ควรเตรียมรองเท้าผ้าใบเพื่อช่วยให้การเดินทดสอบสะดวกยิ่งขึ้น
 • เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density)

 • ควรบอกแพทย์หรือนักรังสีเทคนิคหากสงสัยว่าตั้งครรภ์ จะไม่ทำการตรวจในหญิงตั้งครรภ์
 • ควรปรึกษาแพทย์หากเคยได้รับการกลืนแร่ หรือได้รับสารทึบแสง เพื่อทำ CT scan มาก่อน ซึ่งอาจจะต้องเลื่อนการตรวจออกไปประมาณ 2 สัปดาห์
 • ในวันตรวจสามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ปกติ

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ไกรสร อัมมวรรธน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00


  เวลาทำการ

  เปิดบริการจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07.00–18.00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054 , 0-2117-4999 ต่อ 2400,2401

  แพ็กเกจและโปรโมชั่น