ศูนย์ตรวจสุขภาพ(Check-up Center)

ตรวจสุขภาพทุกรายการแบบครบวงจรในพื้นที่แห่งเดียว ภายใต้บรรยากาศสวยงาม ทันสมัย และสะดวกสบาย โรงพยาบาลจะแนะนำออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับสุขภาพและการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล

 • ออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • วิเคราะห์เปรียบเทียบผลตรวจสุขภาพต่อเนื่อง 3 ปี
 • ประเมินแนวโน้มสุขภาพในอนาคต
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพลูกค้าผู้มีอุปการคุณของบริษัทประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work permit
 • บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 • ตรวจสุขภาพเพื่อคนทำงาน
 • ตรวจสุขภาพพร้อมวิเคราะห์ด้านอาชีวอนามัย
 • แนะนำวัคซีนเพื่อป้องกันโรค ที่เหมาะกับผู้ใช้บริการแต่ละคน
 • การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 • การประเมินจากประวัติผู้ป่วย
 • การทดสอบทางห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง
 • การตรวจทางรังสีวิทยา
 •     - การตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound)
      - การตรวจอัลตร้าซาวนด์ (Ultrasound)
      - การตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)

 • การตรวจระบบทางเดินอาหาร (ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ)
 •     - การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
      - การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
      - การส่องกล้องกระเพาะอาหาร

 • การประเมินภาวะหัวใจ (ศูนย์หัวใจ)
 •     - การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมง
      - การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
      - การตรวจสมรรถนะการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย
      - การตรวจคลื่นสะท้อนเสียงหัวใจ

 • การตรวจฟันโดยทันตแพทย์ (ศูนย์ทันตกรรม)
 • การตรวจตา โดยจักษุแพทย์
 • การตรวจสมรรถภาพของปอด (ศูนย์ภูมิแพ้)
 • การตรวจการได้ยิน (ศูนย์หู คอ จมูก)
 •     - การตรวจวัดระดับการได้ยินในเด็ก (OAE)
      - การตรวจวัดระดับการได้ยิน (Audiogram)
      - การตรวจวัดความดันหูชั้นกลาง (Tympanogram)
      - การส่องกล้องตรวจภายในหู คอ จมูก ด้วยกล้องขนาดจิ๋ว (Endoscopy)

 • การตรวจทางนรีเวช (ศูนย์สูติ – นรีเวช)
 •     - การตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยวิธี Thin Prep
      - การตรวจคัดกรองภาวะวัยทอง
      - การตรวจการเจริญพันธุ์

 • การฉีดวัคซีน
 • ห้องตรวจร่างกายและให้คำปรึกษาที่เป็นสัดส่วน
 • ห้องเจาะเลือด
 • ห้องตรวจวัดสัญญาณชีพและตรวจการมองเห็น
 • ห้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • ห้องตรวจภายใน
 • ห้องฉายภาพรังสีและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
 • การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการเจาะเลือด

  1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนวันตรวจสุขภาพ
  2. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มคาเฟอีนในวันก่อนตรวจ
  3. กรณีตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ให้งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด
  4. กรณีตรวจระดับไขมันในเลือด ให้งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเจาะเลือด
  5. สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
  6. เมื่อเจาะเลือดแล้ว ควรใช้นิ้วมือกดเบา ๆ ลงบนพลาสเตอร์ที่ปิดไว้ตรงตำแหน่งที่เจาะประมาณ 5 นาที จนกว่าเลือดจะหยุดไหล และไม่ควรนวดคลึงบริเวณที่เจาะเลือด เพราะอาจทำให้เป็นรอยช้ำได้
  7. ผู้ที่มีประวัติเขียวช้ำง่าย หรือเจาะเลือดแล้วเกิดรอยช้ำเสมอ รวมถึงผู้ที่เป็นโรคเลือด หรือโรคที่ทำให้เลือดแข็งตัวได้ไม่ดี เมื่อเจาะเลือดแล้วให้กดนิ่ง ๆ ไว้นานกว่าปกติเล็กน้อย เพื่อให้แน่ใจว่าเลือดหยุดแล้วจึงไปทำกิจกรรมอื่น


  คำแนะนำสำหรับการเก็บปัสสาวะ – อุจจาระ

  1. ทำความสะอาดบริเวณภายนอกอวัยวะขับถ่ายด้วยน้ำสะอาดก่อนเก็บปัสสาวะ
  2. การใช้ทิชชูทำความสะอาด อาจทำให้ปนเปื้อนเชื้อโรคจากทิชชู่ได้
  3. เก็บปัสสาวะช่วงกลาง คือ ปล่อยปัสสาวะช่วงต้นทิ้งไปเล็กน้อย แล้วเก็บปัสสาวะช่วงกลาง หลังจากนั้นปัสสาวะทิ้งหมดได้
  4. กรณีที่ต้องเก็บอุจจาระด้วย ควรเก็บปัสสาวะก่อน เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
  5. ไม่ควรตรวจปัสสาวะขณะที่มีประจำเดือน เนื่องจากจะมีเม็ดเลือดแดงปน ทำให้คลาดเคลื่อนได้


  คำแนะนำก่อนการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษ

  เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray)

 • ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่าง ๆ ที่เป็นโลหะ
 • ไม่ควรเอกซเรย์หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเอกซเรย์
 • เอกซเรย์เต้านม (Mammogram)

 • ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 • งดทาแป้ง โลชั่น ครีม และโรลออน บริเวณเต้านมและรักแร้ในวันตรวจ
 • งดอาหารไขมันสูงก่อนตรวจ 3 วัน
 • ตรวจภายใน – ตรวจหามะเร็งปากมดลูก

 • ห้ามสอดยา เหน็บยา หรือสวนล้างภายในช่องคลอด
 • งดเพศสัมพันธ์ 24-48 ชั่วโมงก่อนตรวจ
 • ไม่ควรตรวจช่วงมีประจำเดือน หรือหากมีการอักเสบที่ปากมดลูกควรรักษาให้หายก่อน
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

 • ก่อนเข้ารับการตรวจ 2 วัน ควรรับประทานอาหารอ่อน และมีกากน้อย เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก ไข่ ปลา น้ำเต้าหู้ ควรงดผักและผลไม้
 • รับประทานยาระบายหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนเป็นเวลา 2 วัน
 • การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนบน

 • ควรงดน้ำและอาหารก่อนตรวจ 6 ชั่วโมง หากกระหายน้ำ ให้จิบน้ำได้เล็กน้อย
 • การตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง

 • ควรดื่มน้ำมาก ๆ รอจนปวดปัสสาวะแล้วจึงเข้ารับการตรวจ
 • การตรวจหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST)

 • ควรงด ชา กาแฟ ในวันที่จะมาตรวจ
 • รับประทานได้เล็กน้อย และไม่อิ่มมาก
 • งดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 2 ชม. ก่อนการทดสอบ
 • ควรเตรียมรองเท้าผ้าใบเพื่อช่วยให้การเดินทดสอบสะดวกยิ่งขึ้น
 • เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mineral Density)

 • ควรบอกแพทย์หรือนักรังสีเทคนิคหากสงสัยว่าตั้งครรภ์ จะไม่ทำการตรวจในหญิงตั้งครรภ์
 • ควรปรึกษาแพทย์หากเคยได้รับการกลืนแร่ หรือได้รับสารทึบแสง เพื่อทำ CT scan มาก่อน ซึ่งอาจจะต้องเลื่อนการตรวจออกไปประมาณ 2 สัปดาห์
 • ในวันตรวจสามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ปกติ

 • รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ไกรสร อัมมวรรธน์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  ศูนย์ตรวจสุขภาพ

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางด้านพยาธิวิทยากายวิภาค
  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  จันทร์ 08:00 17:00
  อังคาร 08:00 17:00
  พุธ 08:00 17:00
  พฤหัสบดี 08:00 17:00
  อาทิตย์ 08:00 17:00


  เวลาทำการ

  เปิดบริการจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07.00–18.00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า โทร. 0-2431-0054 , 0-2117-4999 ต่อ 2400,2401

  แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download