การมีบุตรยาก ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

เพื่อเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ และสานฝันให้คู่สมรสที่อยากมีบุตรได้สมปรารถนา

โรงพยาบาลมหาชัย 2 มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์

ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสสำเร็จสูง


บริการตรวจวินิจฉัย

 • การตรวจหาสาเหตุภาวะมีบุตรยาก
  โดยตรวจทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เพื่อหาสาเหตุและให้การรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
 • การตรวจวิเคราะห์สเปิร์ม ( Semen Analysis)
  การตรวจคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมระยะก่อนฝังตัวในผนังมดลูก (Pre-implantation Genetic Screening :PGS)
  เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางพันธุกรรม สามารถเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ได้บุตรที่ปกติสมบูรณ์ และลดอัตราการแท้งอันเนื่องมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกได้

 • เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

 • การฉีดเชื้ออสุจิเข้าโพรงมดลูก (Intra – Uterine Insemination; IUI)
 • สำหรับคู่สมรสที่อยากตั้งครรภ์ด้วยวิธีที่ใกล้เคียงการตั้งครรภ์แบบธรรมชาติ เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ด้วยเทคโนโลยี IUI โดยการฉีดน้ำเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกในช่วงที่ผู้หญิงไข่ตก วิธีนี้จะมีการเตรียมน้ำอสุจิ โดยคัดเอาเฉพาะตัวอสุจิที่มีชีวิตและแข็งแรงเคลื่อนที่ได้ดี แล้วนำไปฉีดในโพรงมดลูกโดยตรง จากนั้นตัวอสุจิจะว่ายจากโพรงมดลูกไปทางท่อนำไข่และผสมกับไข่ด้วยตัวเอง หลังจากฉีดน้ำอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรงแล้ว คนไข้สามารถกลับบ้านได้เลย เหมาะสำหรับคู่สมรสที่มีปัญหาไข่ไม่ตกเรื้อรัง ท่อนำไข่ตีบ คอมดลูกแคบ หรือมีเพศสัมพันธ์น้อยเกินไป
 • การทำเด็กหลอดแก้ว (In Vitro Fertilization; IVF, Intracytoplasmic Sperm Injection; ICSI)
 • เทคโนโลยีการทำเด็กหลอดแก้วช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้มีบุตรได้สำเร็จถึง 70% เป็นการนำไข่และอสุจิมาผสมกันให้เกิดการปฏิสนธิภายนอกร่างกายในห้องปฏิบัติการ จากนั้นนำไข่ที่ได้รับการผสมแล้ว ย้ายกลับเข้าไปในมดลูกของฝ่ายหญิง เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้มีบุตรได้สำเร็จ ผลลัพธ์การทำเด็กหลอดแก้วนั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของคู่สมรสด้วย โดยแพทย์จะให้คำปรึกษาและซักประวัติเพื่อทราบสาเหตุที่แน่ชัด ให้การวินิจฉัยโรคถูกต้อง และรักษาได้ตรงจุด ด้วยความใส่ใจ ให้ทุกคู่สมรสมีลูกได้ดั่งใจหวัง
 • การแช่แข็งไข่ (Oocyte cryopreservation)
 • การเก็บเซลล์ไข่มาแช่แข็ง เพื่อหยุดอายุไข่ให้สมบูรณ์เหมือนวันที่เก็บโดยไข่จะได้รับการเก็บรักษาไว้จนกระทั่งพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์
 • การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน (NGS : Next-generation sequencing)
 • เป็นการตรวจคัดกรองโครโมโซม ใช้ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมทั้ง 23 คู่ และเลือกเฉพาะตัวอ่อนที่แข็งแรง สมบูรณ์ที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ

  รายละเอียดแพทย์

  ชื่อแพทย์ :

  นายแพทย์ ธิบดี หฤไชยะศักดิ์

  สาขาเชี่ยวชาญ :

  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และคัพภวิทยา
  สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

  คุณสมบัติ :

  วุฒิบัตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และคัพภวิทยา
  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ตารางการออกตรวจแพทย์

  วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
  เสาร์ 17:00 20:00


  เวลาทำการ

  ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. คลินิกรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก ชั้น 2 อาคารพรีเมียม
  กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2117-4999 ต่อ 2266


  แพ็กเกจและโปรโมชั่น