Meso FAT บอกลาแก้ม...บอกลาเหนียง....บอกลาไขมันส่วนเกิน

ฉีดสารเพื่อเข้าไปสลายไขมันบริเวณเหนียง แก้ม เพื่อให้ใบหน้าเข้ารูป กระชับมากขึ้น