โรคมือ เท้าปาก ภัยร้ายใกล้ตัวลูก

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) เป็นโรคไข้ออกผื่นชนิดหนึ่ง พบได้ตลอดปี แต่จะเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝน พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล เพราะเด็กวัยนี้ยังไม่รู้จักการรักษาความสะอาดส่วนตัวที่ดีพอ