หอบหืดของเด็ก...เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

โรคหอบหืดในเด็กพบมากขึ้นในปัจจุบัน อาการของโรคเกิดจากหลอดลมมีความไวกว่าปกติและตีบง่าย ทำให้เหนื่อยหอบและหายใจสำบาก จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ทำให้ผลการรักษาไม่ดี ผู้ป่วยมีอาการกำเริบบ่อย ทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล หรือมารักษาห้องฉุกเฉินบ่อยทำให้ต้องขาดเรียนและไม่สามารถทำกิจกรรมได้เหมือนเด็กปกติทั่วไป มีผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กอย่างมาก