ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

บางคนอาจได้ยินมาว่าการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่นั้นยุ่งยากและน่ากลัวมาก โดยเฉพาะขั้นตอนของการกินยาระบายเพื่อล้างลำไส้ใหญ่ให้สะอาด ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด