รู้ได้อย่างไรว่าหัวใจคุณอ่อนแอ

หัวใจในที่นี้จะกล่าวถึง หัวใจอ่อนแอ ทางการแพทย์ซึ่งหมายถึง “ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือหัวใจวาย” เป็นภาวะที่หัวใจของเราไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติ ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ได้ไม่เพียงพอ ซึ่งนำไปสู่อาการร้ายแรงต่างๆ ต่อไป