ลูกน้อยมีอาการตาพร่ามัว และมองเห็นไม่ชัด ลูกเป็นโรคตาขี้เกียจหรือไม่