รีเทนเนอร์ (Retainer)


รีเทนเนอร์ (Retainer) เครื่องมือคงสภาพภายหลังการจัดฟัน...ช่วยรักษาสภาพฟันสวยในวันนี้ให้คงอยู่ตลอดไป