กระดูกพรุน หรือโรคภัยเงียบ

เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของสตรีวัยกลางคนขึ้นไปมักไม่มีอาการผิดปกติในระยะแรก จนกระทั่งมีความรุนแรงมากขึ้นจึงแสดงอาการ เช่น ปวด กระดูกหัก ทำให้เกิด ความทุกข์ ทรมาน อาจพิการเสียชีวิตได้ กระดูกพรุน เป็นภาวะที่ปริมาณแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลง และมีความเสื่อมของเนื้อเยื่อที่เป็นโครงสร้างของกระดูก ทำให้เกิดการเปราะ หักง่าย