สังคมสุขใจ

โรงพยาบาลมหาชัย 2 ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดงาน “วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2” เพื่อเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในท้องถิ่นแบบบูรณาการ ซึ่งภายในงาน โรงพยาบาลมหาชัย 2 ได้สนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลเพื่อบริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม