โรคภูมิแพ้ในเด็ก


            ในปัจจุบันพบว่าอุบัติการณ์โรคภูมิแพ้เป็นปัญหาพบมากขึ้นเรื่อยๆและสร้างความกังวลใจแก้ผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง อาการแสดงของโรคภูมิแพ้เริ่มตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น บางรายอาการต่อเนื่องจนถึงวัยผู้ใหญ่

            ช่วงวัยทารก ส่วนใหญ่มาด้วยอาการระบบทางผิวหนัง เช่น ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ มักพบผื่นตามแก้มและข้อพับ หรืออาจพบผื่นลมพิษ ในผู้ป่วยบางรายอาการผื่นอาจสัมพันธ์กับการแพ้อาหาร(นมวัว ไข่ แป้งสาลี ถั่วเหลือง อาหารทะเล ถัวลิสง ถั่วเปลือกแข็งและอาหารอื่นๆ) นอกจากนี้การแพ้อาหารอาจมาด้วยอาการถ่ายอุจาระผิดปกติ มีมูกปนเลือดได้

            ช่วงก่อนวัยเรียนและช่วงวัยเรียน มักจะมาด้วย อาการระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก เช่น
            โรคภูมิแพ้อากาศ มาด้วยอาการคล้ายหวัดเป็นๆหายๆ แต่ไม่มีไข้ บางรายมาด้วยกระแอมไอบ่อยๆ อาการเป็นบางเวลาของวันหรือสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
            โรคหืด มาด้วยอาการ ไอแห้งๆ หอบเหนื่อย หายใจแรง มีเสียงวี้ด พ่นยาขยายหลอดลมแล้วดีขึ้น บางรายมาด้วยอาการไอมากหลังออกกำลังกาย หรือตื่นมาไอช่วงกลางคืนบ่อยๆ

            หลักการรักษาโรคภูมิแพ้เบื้องต้นควรทราบว่าเราแพ้อะไร เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้นั้นๆและใช้ยาแก้แพ้เพื่อควบคุมอาการ ผู้ป่วยสามารถทราบว่าแพ้อะไรนั้น ด้วยวิธีการสะกิดผิวหนังต่อสารก่อภูมิแพ้ ไม่ว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจ หรือสารก่อภูมิแพ้ระบบทางเดินอาหาร โดยที่ผู้ป่วยต้องหยุดรับประทานยาแก้แพ้, ยาลดน้ำมูก มาอย่างน้อย 7 วัน การสะกิดผิวหนังเป็นวิธีที่สะดวก ไม่เจ็บและทราบผลภายใน 15 นาที นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีความจำเป็นต้องตรวจเลือด (specific IgE) เพิ่มเติมเพื่อทราบระดับความรุนแรงของการแพ้ต่อสารก่อภูมิแพ้นั้นๆ และใช้ในการตรวจติดตามโรค