ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ จักร์พงค์ ศักดิ์เสรีชัย

สาขาเชี่ยวชาญ :

สุภาพสตรี(สูตินรีเวช)

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  โรงพยาบาลราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
เสาร์ 09:00 15:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054