ข้อมูลการสมัครงาน

บาท

กก
ซม
ปี

ข้อมูลส่วนตัว


บาท
นาที

ประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)

บาท
บาท
เดือน

บาท
บาท
เดือน

บาท
บาท
เดือน

ประวัติการฝึกอบรม (ฝึกงาน)

เดือน
เดือน
เดือน

แนบไฟล์

Browse…

(.jpg, .png, .gif – ไม่เกิน 2MB)

Browse…

(.jpg, .png, .gif, .pdf – ไม่เกิน 10MB)

รายละเอียดครอบครัว

คน
คน
คน

ปี
ปี
ปี

คน

ปี
ปี
ปี
ปี

อื่นๆ

ภาษา/ความสามารถพิเศษ

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

การขับขี่ยานพาหนะ

ความสามารถอื่นๆ

รายละเอียดอื่นๆ

ข้าพเจ้าในฐานะผู้สมัครงานขอให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมัครนี้ไปใช้เก็บรวบรวมหรือเปิดเผย เพื่อพิจารณาว่าจ้างข้าพเจ้า เข้าเป็นลูกจ้าง โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ.


ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลในใบสมัครของข้าพเจ้าให้กับบริษัทอื่นที่อยู่ภายในเครือมหาชัยกรุ๊ป เพื่อพิจารณาในตำแหน่งงานที่อาจเหมาะสมกับข้าพเจ้า.

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download