มะเร็งปอด


            มะเร็งปอด เป็นโรคที่พบมากและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้น ทั้งเพศชายและเพศหญิง มะเร็งปอดเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ แต่ได้ผลไม่ดีเท่ากับมะเร็งชนิดอื่นเพราะในระยะแรกของมะเร็งปอด มีอาการปรากฏไม่ชัดเจน ดังนั้นคนที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่มักมีอาการที่โรคลุกลามแล้ว เมื่อแพทย์ตรวจพบก็มักอยู่ในระยะที่มะเร็งแพร่กระจายแล้ว การรักษาให้หายขาดจึงมีโอกาสน้อย

            มะเร็งปอดส่วนใหญ่เกือบ 90% มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ โดยผู้ป่วยมักมีประวัติสูบุหรี่จัดหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่เป็นประจำ การตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและลดปัจจัยเสี่ยง เช่นการสูบบุหรี่ จึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะลดการเสี่ยงในการเกิดโรค และทำให้การรักษาโรคได้ผลดีชนิดของมะเร็งปอด
1. มะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก (Small Cell Lung Cancer) พบประมาณร้อยละ 15 ของมะเร็งปอดทั้งหมด เป็นชนิดมะเร็งที่แพร่กระจายเร็ว มะเร็งชนิดนี้อาจสร้างสร้างสารเคมีบางอย่างที่ก่อให้เกิดอาการผิดปกติของต่อมไร้ท่อ (ต่อมฮอร์โมน) ในร่างกายได้ด้วย
2. มะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (Non-Small Cell Lung Cancer) พบมากประมาณร้อยละ 85 ของมะเร็งปอดทั้งหมด มักมีการดำเนินโรคที่ช้ากว่า ทำให้มีการตรวจพบในระยะเริ่มต้นได้มากกว่ามะเร็งปอดชนิดเซลล์เล็ก

อาการของมะเร็งปอด
 • อาการไอเรื้อรัง อาจมีหรือไม่มีเสมหะ ไอเป็นเลือด เสียงแหบ
 • หอบเหนื่อย มีปัญหาการหายใจ เจ็บหน้าอกเวลาหายใจ หายใจมีเสียงหวีด
 • เหนื่อยง่าย หรือรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
 • การการเบื่ออาหาร น้ำหนักตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • หน้าหรือแขนบวม มีตุ่มหรือก้อนขึ้นตามตัว มีอาการเจ็บหัวไหล่ ปวดกระดูก


 • ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งปอด
 • บุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 30 เท่า โดยความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนมวนและจำนวนปีที่สูบ
 • สารพิษและมลภาวะในสิ่งแวดล้อม เช่น ควันบุหรี่ สารแอสเบสตอสหรือแร่ใยหิน ซึ่งใช้ในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์และฉนวนกันความร้อน นอกจากจะทำให้เกิดมะเร็งของเยื่อหุ้มปอดแล้วยังทำให้เกิดมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ร่วมด้วย สารอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งปอด ได้แก่ สารหนู นิกเกิล โครเมียมและมลภาวะในอากาศ
 • รังสี รังสีเรดอนที่ปนเปื้อนในดิน น้ำและสิ่งแวดล้อมอาจมีผลทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดได้
 • โรคปอด ผู้ที่มีรอยโรคที่ปอด เช่น วัณโรค หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง มีโอกาสเกิดมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไป
 • ปัจจัยอื่นๆ อายุที่มากขึ้น โดยทั่วไปความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหลังอายุ 40 ปี มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งปอด การใช้สารเสพติดบางประเภท ภาวะขาดวิตามินเอ เป็นต้น

 •             ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติข้างต้นควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาและรับการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะช่วยวินิจฉัยการเกิดมะเร็งปอดได้ตั้งแต่แรกเริ่ม ช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตจากมะเร็งปอด ลดความทรมานจากโรคและการรักษา

  ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download