การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ(Cystoscopy)


       การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ   เป็นการตรวจเพื่อดูลักษณะของท่อปัสสาวะและเยื่อบุภายในกระเพาะปัสสาวะ  โดยแพทย์จะใช้กล้องชนิดพิเศษ เรียกว่า กล้องซิสโตสโคป (Cystoscope) ที่มีลักษณะเป็นท่อยาวมีกล้องพร้อมไฟส่องที่ปลายท่อ สอดผ่านท่อปัสสาวะเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อตรวจวินิจฉัย ติดตามและรักษาโรคหรือความผิดปกติของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ


การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ  ช่วยค้นหาสาเหตุ อาการผิดปกติเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ ดังนี้

       • ตรวจหาสาเหตุของอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะมีเลือดปน ปัสสาวะไม่คล่อง ปัสสาวะติดขัด ปัสสาวะไม่ออกมีอาการปวดขณะถ่ายปัสสาวะ และสาเหตุของการติดเชื้อ ในระบบทางเดินปัสสาวะ

       • ตรวจและวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ เป็นการตรวจเพื่อหาตำแหน่ง ขนาด จำนวนและรูปร่างของเนื้องอก การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อยืนยันว่าเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่ เป็นมะเร็งชนิดใด และมีการลุกลามมากน้อยแค่ไหน

       • วินิจฉัยโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ การรั่วของกระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะ ตรวจประเมินการบาดเจ็บต่อกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ

       • วินิจฉัยเนื้องอกขนาดเล็กในกระเพาะปัสสาวะ โดยแพทย์จะสอดกล้องซิสโตสโคป (Cystoscope) เพื่อตัดเนื้องอกออกมาตรวจ

       • วินิจฉัยภาวะต่อมลูกหมากโตหรือท่อปัสสาวะตีบ ช่วยให้แพทย์มองเห็นการตีบแคบของท่อปัสสาวะที่เกิดจากการเบียดทับของต่อมลูกหมากที่โตขึ้น หรือการตีบของท่อปัสสาวะที่เกิดจากพังผืด


กล้องซิสโตสโคป (Cystoscope)  มี 2 แบบ ดังนี้

       1. กล้องซิสโตสโคป แบบอ่อน (Flexible Cystoscope) เป็นกล้องขนาดเล็ก ความหนาประมาณแท่งดินสอใช้สอดผ่านท่อปัสสาวะ เข้าไปในท่อปัสสาวะ ลำตัวกล้องมีความอ่อนตัว สามารถผ่านไปตามส่วนเว้าโค้งของท่อปัสสาวะได้ง่าย ตรงส่วนปลายกล้องสามารถขยับได้ ช่วยให้แพทย์ตรวจดูภายในกระเพาะปัสสาวะได้โดยรอบ และสามารถมองเห็นรูเปิดของท่อไตได้ด้วย

       2. กล้องซิสโตสโคป แบบแข็ง (Rigid Cystoscope) เป็นกล้องที่มีขนาดสั้นและหนากว่าแบบอ่อนใช้สำหรับการสอดอุปกรณ์ต่างๆผ่านเข้าไปเพื่อให้แพทย์ตัดตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อส่งตรวจ หรือฉีดยาเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ


การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

       กรณีการส่องกล้องตรวจทางเดินปัสสาวะแบบผู้ป่วยนอก สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติก่อนมาตรวจ แต่หากต้องได้รับยาสลบ ผู้ป่วยควรงดน้ำงดอาหารประมาณ 8 ชั่วโมงก่อนตรวจ และผู้ป่วยจะได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการส่องกล้อง รับการตรวจปัสสาวะ และต้องถ่ายปัสสาวะที่คั่งค้างออกจนหมด


วิธีการส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ

      ก่อนการส่องกล้องแพทย์จะใช้เจลหล่อลื่นผสมยาชาฉีดเข้าไปที่บริเวณท่อปัสสาวะก่อนทำ จากนั้นจะทำการหล่อลื่นบริเวณกล้องด้วยเจลหล่อลื่นที่ผสมยาชาก่อนจะสอดเข้าไปทางท่อปัสสาวะและเข้าไปเรื่อยๆ ตามทางเดินปัสสาวะจนถึงกระเพาะปัสสาวะ จากนั้นใช้น้ำกลั่นผ่านเข้าไปทางกล้องและเข้าในกระเพาะปัสสาวะเพื่อให้โป่งออก ระหว่างที่ทำการตรวจแพทย์จะทำการซักถามอาการและช่วยลดความกังวลขณะที่ได้รับการตรวจ น้ำกลั่นจะไปทำให้ผนังกระเพาะปัสสาวะขยายออกช่วยให้แพทย์เห็นภาพภายในกระเพาะปัสสาวะได้ดีขึ้น เมื่อกระเพาะปัสสาวะขยายออกเต็มที่ อาจมีความรู้สึกอยากปัสสาวะได้ แต่จะต้องรอจนกว่าการตรวจจะแล้วเสร็จ การส่องกล้องตรวจจะใช้เวลาประมาณ 15  -  20 นาที  ระหว่างการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ  แพทย์อาจตัดชิ้นเนื้อในกระเพาะปัสสาวะออกมาส่งตรวจทางพยาธิวิทยาหรือทำหัตถการอื่นๆ เพิ่มเติมได้

       หลังการตรวจแพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากการส่องกล้อง แต่ถ้าทำการส่องกล้องเพื่อการรักษามักเลือกใช้การดมยาสลบ เช่น การขบนิ่วในท่อไต การใส่สายระบายในท่อไต การขบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ การตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ การตัดต่อมลูกหมาก เป็นต้น หลังการส่องกล้องแล้วผู้ป่วยจะต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล


การส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะ Cystoscope ,ส่องกล้องท่อปัสสาวะ , ส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ , ตรวจกระเพาะปัสสาวะ

การปฏิบัติตนภายหลังการส่องกล้อง

        ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ และควรดื่มน้ำให้มากอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการระคายเคืองในท่อปัสสาวะ


อาการที่พบได้หลังการส่องกล้อง

       • ติดเชื้อจากการส่องกล้อง เป็นภาวะที่เกิดได้น้อยมาก แต่แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะก่อนและหลังการส่องกล้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้

       • ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะมีเลือดปน ในช่วง 1-2 วัน หลังการส่องกล้อง และจะค่อยๆ หายไปได้เอง

       • ปวดหน่วงๆ ในช่องท้อง ในช่วง 1-2 วันหลังการส่องกล้อง

       หากมีอาการดังกล่าวนานเกิน 2 วัน หรือมีอาการปวดรุนแรง มีเลือดออกมาก ควรมาพบแพทย์


หากพบว่าตนเองมีความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ อย่านิ่งนอนใจ ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงและสามารถรักษาโรคได้ตรงจุด


       นัดหมายปรึกษาศัลยแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินปัสสาวะ คลินิกศัลยกรรม โทร. 0-2117-4999 ต่อ 2140

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download