งูสวัด ภัยเงียบที่ป้องกันได้

งูสวัด

        เป็นโรคติดเชื้อไวรัส ชนิดเดียวกับโรคอีสุกอีใสในการติดเชื้อครั้งแรกจะทำให้เป็นโรคอีสุกอีใส เมื่อหายแล้วเชื้อจะหลบซ่อนในปมประสาท มักพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ เนื่องมาจากภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสลดลง ทำให้ติดเชื้อโรคงูสวัดได้ง่ายขึ้น


อาการของโรคงูสวัดเป็นอย่างไร ?

        • มีอาการปวดแสบปวดร้อนนำมาก่อนที่ผื่นจะปรากฏ ปวดเสียวคล้ายหนามแทง ไวต่อสิ่งกระตุ้น

        • มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดแสบปวดร้อนบนผิวหนังตามแนวเส้นประสาท

        • มีผื่นลักษณะเป็นตุ่มน้ำใส ขึ้นเรียงตามแนวเส้นประสาทซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย

        • ในบางรายแผลที่ตกสะเก็ดและหายแล้ว ผู้ป่วยก็ยังคงรู้สึกปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนังได้

        • หากมีอาการงูสวัดขึ้นบริเวณใบหน้า ขึ้นตา ควรรีบพบจักษุแพทย์โดยตรง

        • หากมีอาการงูสวัดบริเวณใบหู อาจมีอาการปวดหู การได้ยินลดลง เวียนศีรษะ หน้าเบี้ยวครึ่งซีก ควรรีบพบแพทย์
        ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย คือ อาการปวดแสบปวดร้อนตามผิวหนังนานหลายเดือนแม้ผื่นจะหายสนิท พบการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังเกิดเป็นแผลเป็น หากขึ้นที่ตาอาจทำให้ตาบอดได้ พบปัญหาโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ใบหน้าเป็นอัมพาตครึ่งซีก เป็นต้น


ผู้ที่มีความเสี่ยงและควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

        - อายุ 50 ปีขึ้นไป

        - ผู้ป่วยโรค SLE (โรคพุ่มพวง)

        - ผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ

        - ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิต้านทาน

        - ผู้ที่ติดเชื้อ HIV

        - ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคทางเดินหายใจ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคตับ


การดูแลรักษา

        - ให้ยาต้านไวรัสโดยเร็วภายใน 72 ชั่วโมงแรกที่เกิดผื่นผิวหนัง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนได้

        - ดูแลผิวหนังบริเวณรอยโรคให้สะอาด หลีกเลี่ยงการเกาเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย

การป้องกันการแพร่กระจายของโรคงูสวัด

        - การสัมผัสตุ่มน้ำหรือแผลของผู้ป่วยงูสวัดอาจทำให้ผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันเกิดเป็นโรคอีสุกอีใสได้ ดังนั้น ควรแยกข้าวของเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม ผ้าเช็ดตัว ที่นอนของผู้ป่วยโรคงูสวัดกับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสมาก่อน

        - ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเป็นโรคงูสวัดแบบแพร่กระจาย สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ทางการหายใจ ดังนั้น ควรแยกผู้ป่วย ไม่ใกล้ชิดกับผู้ที่ไม่เคยเป็นโรค เด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์


การป้องกัน

        - จัดการความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรักษาสุขอนามัย

        - หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการของโรคงูสวัด ในกรณีที่ยังไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใส อาจทำให้ป่วยเป็นโรคอีสุกอีใสได้

        - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ซึ่งปัจจุบัน มี 2 ชนิด ได้แก่

                วัคซีนป้องกันงูสวัด ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ Zoster vaccine live (ZVL) วัคซีนนี้ฉีดได้ในผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยฉีดเข้าใต้ผิวหนัง 1 เข็ม (0.65 mL) ช่วยลดการเกิดโรคงูสวัดได้ร้อยละ 51 และจะได้ประโยชน์สูงสุดในผู้ที่ได้รับวัคซีนในช่วงอายุ 60 - 69 ปี และหากผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันติดเชื้องูสวัดซ้ำก็สามารถป้องกันอาการปวดประสาทหลังติดเชื้อ (post herpetic neuralgia ,PHN) ได้ 66.5% เนื่องจากเป็นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ จึงห้ามฉีดในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องรุนแรง เช่น กำลังได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV วัคซีนป้องกันงูสวัด ชนิดซับยูนิตวัคซีน Recombinant zoster vaccine (RZV) เป็นวัคซีนที่ทำจากโปรตีนของเชื้อ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อทั้งหมด 2 เข็ม (เข็มละ 0.5 mL) ห่างกัน 2 – 6 เดือน กลุ่มที่แนะนำให้รับวัคซีน ได้แก่

        - ผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถป้องกันการเกิดโรคงูสวัดและอาการปวดปลายประสาทหลังเป็นโรคงูสวัดในคนกลุ่มนี้ได้มากกว่าร้อยละ 90

        - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน ผู้ที่ได้รับเคมีบำบัดหรือผู้ที่ปลูกถ่ายไข กระดูกหรือปลูกถ่ายอวัยวะ สามารถป้องกันการเกิดโรคงูสวัดในคนกลุ่มนี้ได้ร้อยละ 68-91

ทั้งนี้ สามารถฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัดได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงประวัติการเป็นงูสวัดหรืออีสุกอีใสมาก่อน หลังจากได้รับวัคซีนครบตามจำนวนที่แนะนำแล้วประมาณ 4 สัปดาห์ ระดับภูมิคุ้มกันจึงจะขึ้นเต็มที่ และภูมิคุ้มกันอาจอยู่ได้นานถึง 10 ปี ปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นในการฉีดเข็มกระตุ้นของวัคซีนงูสวัดทั้ง 2 ชนิด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนงูสวัด

        1. อาการข้างเคียงที่อาจพบได้หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด?

        - อาการข้างเคียงที่พบได้หลังวัคซีน คือ มีอาการปวด แดง หรือบวมในบริเวณที่ฉีดวัคซีน หรืออาจมีไข้ต่ำๆ ซึ่งอาการจะดีขึ้นภายใน 2 – 3 วัน

        2. ผู้ที่พึ่งหายป่วยจากโรคงูสวัด สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดได้เมื่อไหร่

        - ผู้ที่พึ่งหายจากโรคงูสวัด สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดได้ โดยให้เว้นระยะห่างหลังจากเป็นโรคงูสวัดอย่างน้อย 6 เดือน ครบทั้ง 2 เข็มตามคำแนะนำ

        3. หากเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ Zoster vaccine live (ZVL) สามารถรับวัคซีนชนิดซับยูนิตวัคซีน Recombinant zoster vaccine (RZV) ได้หรือไม่ เว้นระยะห่างจากวัคซีนชนิดเดิมนานแค่ไหน

        - สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ชนิดซับยูนิตวัคซีน Recombinant zoster vaccine (RZV) โดยเว้นระยะห่างจากวัคซีนชนิดเดิมอย่างน้อย 2 เดือน

        4. สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นได้หรือไม่?

        - ท่านสามารถรับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและไอพีดีได้ในเวลาเดียวกัน


ทั้งนี้ การรับวัคซีนทุกชนิดควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง เนื่องจากแต่ละบุคคลมีสภาวะสุขภาพ โรคประจำตัวและข้อห้ามที่แตกต่างกัน

บทสรุป

        โรคงูสวัด เป็นโรคที่รักษาได้แต่ไม่หายขาด และมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ การป้องกันโดยฉีดจึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรค ลดความรุนแรง ลดความเจ็บปวดและโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคงูสวัดควรดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด


        นัดหมายปรึกษาแพทย์ ศูนย์อายุรกรรม โทร. 0-2117-4999 ต่อ 2120,2138

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download