โรคมือ เท้า ปาก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

        โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot and Mouth Disease) เป็นโรคไข้ออกผื่นชนิดหนึ่งที่พบได้ตลอดปี แต่จะเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าฝน พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะในศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล


ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค

        โรคมือ เท้า ปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคและพบได้บ่อย คือ คอกซากีไวรัส เอ16 (coxsackievirus A16) และเอนเทอโรไวรัส 71 (enterovirus 71) กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมักมีอาการรุนแรงมากกว่าเด็กโต ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง อาจเกิดอาการทางสมอง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเสียชีวิตได้ สำหรับผู้ใหญ่พบโรคนี้ได้บ้าง


ช่องทางการแพร่เชื่อและการติดต่อ

        โรคมือ เท้า ปากมีระยะฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถติดต่อกันได้ โดยที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งสามารถแพร่เชื้อได้ผ่านระบบทางเดินอาหาร การหายใจจากการไอ จาม และติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย และอุจจาระของผู้ป่วย ตลอดจนการติดต่อโดยอ้อมจากการสัมผัสผ่านของเล่น มือผู้เลี้ยงดู น้ำและอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค


อาการของโรคเป็นอย่างไร ?

        หากติดโรคมือ เท้า ปาก จะมีอาการไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย เด็กอาจไม่ยอมดื่มนมหรือรับประทานอาหารเนื่องจากมีแผลในปาก ตุ่มมีลักษณะพองใส หรือเป็นตุ่มแดง ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลตื้นๆ พบได้บริเวณฝ่ามือ นิ้วมือและฝ่าเท้า อาจพบที่ก้นด้วย มักหายภายใน 7-10 วัน


โรคมือ เท้า ปาก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

        จุดหรือผื่นแดง จะกลายเป็นตุ่มพองใสหรือตุ่มแดงขึ้นบริเวณรอบๆ มือ เท้า ปาก หรือที่ก้น และแตกออกเป็นแผลตื้นๆ


อาการแทรกซ้อนที่ต้องเฝ้าระวัง

        • ภาวะแทรกซ้อนทางสมอง เช่น สมองอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

        • ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ภาวะหัวใจวายและน้ำท่วมปอด

        หากเด็กมีไข้สูงนานเกิน 2 วัน อาเจียนบ่อยๆ ซึม มือ – ตากระตุก เดินเซ หายใจหอบเหนื่อย ควรรีบพบแพทย์


การรักษา

        • ยังไม่มียารักษาเฉพาะ เน้นการรักษาตามอาการ เช่น หากมีไข้ให้เช็ดตัวร่วมกับการใช้ยาลดไข้ หากมีแผลในปากให้ทายาบริเวณแผลในช่องปากเพื่อบรรเทาอาการเจ็บ เป็นต้น

การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค

        • หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และระมัดระวังการไอจามรดกัน

        • ระมัดระวังความสะอาดของน้ำ อาหารและสิ่งของที่เป็นของเล่นของใช้ที่เด็กๆใช้ร่วมกัน

        • ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนและหลังเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย

        • ดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล

        • หลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กไปในที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจํานวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงภาพยนตร์หรือโรงพยาบาล เพราะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเพิ่มขึ้น


การรับวัคซีนป้องกัน

        ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส71 (อีวี71) เป็นวัคซีนเชื้อตาย ฉีดจำนวน 2 เข็ม เว้นระยะห่างกัน 1 เดือนเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5ปี ในเด็กที่เคยป่วยโรคมือ เท้า ปากแล้ว สามารถรับฉีดวัคซีนได้ หลังหายป่วยไปแล้ว 1 เดือน เนื่องจากโรคมือ เท้า ปาก มีหลายสายพันธุ์ การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้ออีวี 71 ได้

        วัคซีนมีความปลอดภัยสูง จากการศึกษา ไม่พบอาการข้างเคียงที่รุนแรงภายหลังการฉีด ซึ่งอาการที่พบทั่วไป เช่น มีไข้ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เป็นต้น


การดูแลเมื่อลูกป่วย

        • หยุดเรียน จนกว่าจะหายอย่างน้อย 5 -7 วัน รวมถึงควรปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด หากพบเด็กติดเชื้อมือ เท้า ปากพร้อมกันหลายคน

        • งดพาไปในแหล่งชุมชนหรือพื้นที่แออัด และแยกเด็กป่วยไม่ให้ไปสัมผัสกับเด็กคนอื่น

        • ผู้ดูแลควรหมั่นล้างมือ ทำความสะอาดของเล่นและสภาพแวดล้อมทุกวัน เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไปยังเด็กคนอื่น การใช้แอลกอฮอล์เจลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคมือ เท้า ปากได้ จำเป็นต้องทำความสะอาดโดยใช้สบู่ ผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปจึงจะสามารถกำจัดเชื้อได้

        • ระมัดระวังความสะอาดของน้ำ อาหารและสิ่งของที่เด็กอาจเอาเข้าปาก


บทสรุป

        โรคมือ เท้า ปากมีโอกาสแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี ผู้ที่ใกล้ชิดกับเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเฝ้าติดตามสถานการณ์ และหมั่นสังเกตอาการเจ็บป่วยของเด็กเล็ก โดยมีการตรวจสุขภาพ วัดไข้ และตรวจหาตุ่มน้ำใสในช่องปาก ฝ่ามือ และฝ่าเท้า ซึ่งหากพบอาการดังกล่าวควรรีบพาไปพบแพทย์ เพื่อจะได้ให้การดูแลรักษาอย่างทันท่วงที


นัดหมายปรึกษากุมารแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปากได้ที่ ศูนย์กุมารแพทย์ ชั้น 2 อาคารพรีเมียม โทร 0-2117-4999 ต่อ 2200

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort escort bayan ankara ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download