ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง เด่นสิริ โบสิทธิพิเชฎฐ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวช
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตร อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 
สาขา กุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
ศุกร์ 17:00 20:00 สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054