ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง สุภา หมดทุกข์

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
กุมารเวช

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
เสาร์ 12:00 17:00 สัปดาห์ที่ 1,2 และ 3 ของเดือน

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054