ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง ภัทธีรา เศรษฐบุตร

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวชพัฒนาการและพฤติกรรม
กุมารเวช

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
เสาร์ 09:00 17:00 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054