วัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนชนิด mRNA ผลิตโดยใช้สารพันธุกรรมที่เจาะจงต่อโปรตีนของเชื้อโควิด-19 ทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสขึ้นมา จัดเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 เป็นอันดับต้นๆ ของโลก ข้อมูลจากผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นา มีผลวิจัยยืนยันว่าวัคซีนสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงพอที่จะยับยั้ง สายพันธุ์อัลฟ่าจากอังกฤษ สายพันธุ์เบต้าจากแอฟริการใต้ สายพันธุ์แกมมาจากบราซิล และสายพันธุ์เดลต้าจากอินเดีย


 ทำไมต้องฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ?

  • สามารถป้องกันการติดโรคได้ 94.1 % ในประชากรทั่วไป
  • ป้องกันการติดเชื้อโรคได้ถึง 86.4 % ในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
  • ลดความรุนแรงของโรคเมื่อติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้สูงถึง 100 %

แพ็กเกจและโปรโมชั่น