การตรวจภูมิตอบสนองหลังฉีดวัคซีน หรือ หลังหายจากโรค COVID-19

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด เป็นการตรวจระดับ "ภูมิคุ้มกัน" ในร่างกาย โดยสามารถตรวจได้ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน หรือตรวจหลังพบว่าติดเชื้อโควิด-19ไปแล้ว 1 เดือน การตรวจภูมิหลังฉีดวัคซีน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งจะทำโดยการตรวจเลือดหลังฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้ว 14-28 วัน


เหมาะสำหรับใคร ?

  • ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วต้องการทราบระดับภูมิตอบสนองต่อการฉีดวัคซีน
  • ผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 แล้วต้องการทราบระดับภูมิตอบสนองหลังติดเชื้อ
  • ผู้ที่ไม่แน่ใจว่าเคยได้เชื้อโควิด – 19โดยไม่รู้ตัว และอาจมีภูมิแล้ว

ตรวจเมื่อไหร่ดี ?

  • หายจากโควิด หรือหลังจากไปเสี่ยงมา ไม่น้อยกว่า 1 - 3 เดือน
  • หลังฉีดวัคซีนครบเข็มสองเข็ม 14 – 28 วัน (ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด)

ระยะเวลารอผลตรวจ ทราบผลตรวจภายใน 2 - 3 ชั่วโมง

แพ็กเกจและโปรโมชั่น