ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

        กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคตับ โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด และโรคหลอดเลือดสมอง

        กลุ่มเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ผู้พิการทางสมอง ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 kg. ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ติดเชื้อ HIV

และสำหรับบุคคลทั่วไป ลดโอกาสติดเชื้อและแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัว ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ลดการขาดเรียน ขาดงาน ลดการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

        เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีหลายสายพันธุ์ ในทุกปีองค์การอนามัยโลก (WHO) จะเป็นผู้ที่กำหนดสายพันธุ์ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่คาดการณ์ว่าจะมีการแพร่ระบาด ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงควรฉีดในช่วงเวลาเดิมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง

แพ็กเกจและโปรโมชั่น