โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

"โรคหัวใจ ตรวจรู้เร็ว รักษาก่อน ป้องกันได้" 70% ของผู้ที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบมักไม่แสดงอาการล่วงหน้า ควรตรวจสุขภาพหัวใจสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจราคาพิเศษ วันนี้ -31ต.ค. 63

แพ็กเกจและโปรโมชั่น