โปรแกรม Healthy Plus 1 เหมาะสำหรับ อายุ 25 – 35 ปี

เป็นการตรวจเพื่อประเมินให้มั่นใจว่ามีสุขภาพแข็งแรง เพราะช่วงวัยนี้จะต้องเผชิญกับความเครียด สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ มักจะมีพฤติกรรมบริโภคอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูง แต่ไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือดูแลสุขภาพตนเอง

โปรแกรม Healthy Plus 2 เหมาะสำหรับ อายุ 30-50 ปี

เป็นการตรวจเพื่อประเมินที่ค่อนข้างละเอียดครอบคลุมเกือบทุกระบบของร่างกาย เพื่อหาความเสี่ยงของโรคที่มีอัตราเสี่ยงสูง อาทิ โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง โรคตับ โรคไต โรคเบาหวาน หรือโรคมะเร็ง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

- ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ

- งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ

- กรณีมีรายการตรวจหามะเร็งปากมดลูก ควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน

-กรณีมีรายการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์

      - ควรตรวจหลังประจำเดือนหมด 7-10 วัน

      - งดทาโลชั่นและแป้งบริเวณเต้านม และลำตัว

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abdomen

การตรวจอวัยวะในช่องท้องด้วยการใช้คลื่นความถี่สูงเพื่อหา ความผิดปกติต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ไต ถุงน้ำดี ท่อไต

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง U/S Lower Abdomen

การตรวจอวัยวะในช่องท้องด้วยการใช้คลื่นความถี่สูงเพื่อหา ความผิดปกติต่างๆ ได้แก่ ต่อมลูกหมาก มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole Abdomen

การตรวจอวัยวะในช่องท้องด้วยการใช้คลื่นความถี่สูงเพื่อหา ความผิดปกติต่างๆ ได้แก่ ตับ ตับอ่อน ม้าม ไต ถุงน้ำดี ท่อไต

ต่อมลูกหมาก มดลูก ปีกมดลูก รังไข่ กระเพาะปัสสาวะ และช่องท้องทั่วๆ ไป ตลอดจนเส้นเลือดต่างๆ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

เสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว หากรู้จักวิธีการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยได้

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวัง

- ห้ามใช้วัคซีนนี้ในผู้ที่มีประวัติการแพ้โปรตีนจากไข่ โปรตีนจากไก่

- เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปหากมีไข้หรือเป็นโรคเฉียบพลัน ภูมิคุ้มกันอาจทำให้ไม่ได้ Antibody response อย่างที่คาดหวัง

- เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปในผู้ที่เจ็บป่วยจาก Neurologic Disorders

- ไม่ให้วัคซีนนี้ในผู้ที่มีประวัติ Guillain Barre Syndrome (GBS)

- การให้วัคซีนในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องในการสร้างแอนติบอดี้ ไม่ว่าสาเหตุใด จากกรรมพันธุ์ หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง


ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีนนี้ คือ อาจมีผลดังนี้

- อาการเฉพาะที่ เช่น แดง บวม ปวด ตุ่มนูน

- มีไข้ รู้สึกไม่สบายตัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อและข้อและอาการอื่น ๆ (มักเป็นในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้มาก่อน)

อาจเริ่มมีอาการภายใน 6-12 ชั่วโมง อาจเป็นนานประมาณ 1-2 วัน โดยไม่ต้องรับการรักษา

- ลมพิษ หอบหืด และ Systemic anaphylaxis จากการแพ้โปรตีนของไข่ ซึ่งพบได้น้อยมาก

แพ็กเกจและโปรโมชั่น