เสริมภูมิคุ้มกัน..ป้องกันไวรัส ด้วยการฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่ระบาดได้ตลอดทั้งปี และทุกกลุ่มอายุ เมื่อมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา มีอาการป่วยนานกว่า 1 สัปดาห์ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวและเด็กเล็กหากมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนกระตุ้นให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่ และเพื่อให้ภูมิคุ้มกันมีระดับที่สูงตลอดเวลา จึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องทุกปี


ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ?

เพื่อลดความรุนแรงของโรค

เพื่อป้องกันคนที่คุณรักและคนในครอบครัว

เพื่อลดการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

เพื่อลดการเสียชีวิต