Nabo lift โบท็อกลิฟกรอบหน้า คืออะไร ?

การฉีดโบท็อก หรือสารโบทูลินั่มท็อกซิน เน้นเฉพาะบริเวณแนวกรอบหน้าและกล้ามเนื้อบริเวณลำคอ เพื่อให้ผิวหน้าบริเวณกรอบหน้าเกิดการยกกระชับ การฉีดโบท็อกลิฟกรอบหน้า เพื่อคลายกล้ามเนื้อบริเวณส่วนคอ และใต้คาง เพิ่มมิติให้แก่ใบหน้า เห็นผลได้อย่างชัดเจนหลังฉีดประมาณ 1 สัปดาห์ ช่วยให้กรอบหน้าดูชัดขึ้น ใบหน้าดูเรียวขึ้น ซึ่งการฉีกโบท็อกลิฟกรอบหน้า ช่วยเสริมผลลัพธ์ของการฉีดโบท็อกลดกราม กรณีที่คนไข้ต้องการปรับรูปหน้าเรียว เมื่อฉีดโบท็อกลิฟกรอบหน้าร่วมด้วย จะยิ่งเห็นกรอบหน้าชัดเจนมากยิ่งขึ้น


ข้อปฏิบัติหลังฉีดโบท็อกลิฟกรอบหน้า

  • ห้ามนวดหน้าบริเวณที่ทำการฉีดโบท็อก
  • งดนอนราบ 3-4 ชั่วโมงหลังฉีด
  • ควรงดการทำซาวหน้า โยคะร้อน การทำเลเซอร์ 2 สัปดาห์ และกิจกรรมที่เจอความร้อน
  • เว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ ประมาณ 1 สัปดาห์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น