ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

แพทย์หญิง ธนิตนันท์ ภาปราชญ์

สาขาเชี่ยวชาญ :

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาเด็ก

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยาเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
            สาขากุมารเวชศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
            แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
พฤหัสบดี 17:00 20:00 สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054