ค้นหารายชื่อแพทย์

รายละเอียดแพทย์

ชื่อแพทย์ :

นายแพทย์ พงษ์เทพ วิทยาวัชรินทร์

สาขาเชี่ยวชาญ :

อายุรกรรมโรคเลือด
อายุรกรรม

คุณสมบัติ :

วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคเลือด
เกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางการออกตรวจแพทย์

วัน เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด สัปดาห์/เดือน
อาทิตย์ 08:00 12:00

วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 0-2431-0054