อย่าเพิกเฉยกับอาการปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอวจากการทำงาน ทีมงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาการเจ็บป่วยของโครงสร้างกระดูก กล้ามเนื้อและเส้นประสาท

- ความเจ็บปวดและการบาดเจ็บของโครงสร้างกระดูก ข้อ เอ็น กล้ามเนื้อและเส้นประสาท
- เอ็นและกล้ามเนื้อฉีกขาด จากการทำงาน เล่นกีฬา
- ความพิการผิดรูปร่าง ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่
- ข้อโก่งงอ ขาสั้นยาวไม่เท่ากัน
- การอักเสบ และการกดทับเส้นประสาท
- ข้อบวม โรคข้ออักเสบอื่น ๆ

การบริการ
โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อที่พร้อมให้บริการ
1. ผ่าตัด รักษากระดูกหักและข้อเคลื่อนด้วยเทคนิคและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
2. ป้องกันและรักษาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดแขน-ขา
3. รักษาโรคข้ออักเสบ และข้อเสื่อมทั้งด้านการให้ยาและการผ่าตัด
4. ผ่าตัดข้อเทียม
5. ผ่าตัดแก้ไขความพิการผิดรูป
6. ผ่าตัดยืดความยาวของขา

   ท่านสามารถเลือกรับบริการด้านศัลยกรรมได้ทุกประเภทโดยมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกสาขา ซึ่งท่านสามารถเลือกปรึกษาได้ตามอาการที่ท่านพบและมีปัญหา

 
     
     
     
 
 
 
รศ.นพ.วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ์
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Reseach Fellowships in Pediatric Urthopedics Alfred I Dupont Institute Wilmington Delaware,USA 1991
Fellowships in Spinal Surgery Twin Cities Seo
เวลาตรวจ
เสาร์
10.30 - 12.00 น.